ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN İSTİHDAMINA AVRUPA PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ


Sakarya Çınkı Ö.

28.ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.190-199

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.190-199
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Özel gereksinimli bireyleri tüketici konumdan üretici konuma çıkarmanın, başkalarına bağımlı olmadan yaşamalarının yolu onları eğitmek ve bir meslek sahibi yapmaktır. Bu bireylerin meslek sahibi olmalarında sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar, özel gereksinimli bireylerin üretici kimliklerini ortaya çıkarmada yetersiz kalınması, işe yerleşme koşulları ve iş yerlerindeki önyargı içeren tutumlardan kaynaklanabilmektedir. Bu amaçla, bu bireylerin aldıkları mesleki eğitim sonrasında istihdam edilmelerinin ve toplum içinde üretken kimliklerini ön plana çıkarmanın Avrupa uygulamalarına göre incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu amaç doğrultusunda tarama yöntemi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle desenlenen çalışmada literatürden ve Avrupa’da gidilen ülkelerdeki 8 kurum yetkilisiyle yapılan görüşmelerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye’de özel gereksinimli bireylerin istihdamında yaşanan sorunlar ve uygulamalardaki eksiklikler tartışılarak ortaya konmuştur. Araştırmanın sonucunda bu bireylerin üretici kimliklerini ortaya çıkarmak için mesleki eğitim kurumlarının işlerliğini artırmanın, istihdam için gerekli sağlık raporu uygulamalarında düzenlemeye gidilmesinin, mesleki eğitim kurumlarının bu bireylerin istihdamına kaynaklık etmesinin istihdamın önündeki engelleri kaldırmak açısından önemi vurgulanmıştır.