Başaran M. , Bozdemir E.

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.15-26, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.15-26

Abstract

The temporomandibular joint is the only hinge joint in the cranium which is one of the most complicated joints in the body. Temporomandibular joint disorders are pathological changes that influence a large population. These pathological changes may affect the joint disc, mandibular condyle, and articular eminence and characterize by clinical symptoms like pain, restriction during the mouth opening, and joint sounds. Individual complaints and clinical examination are key factors for diagnosis of the temporomandibular joint disorders. Besides, several imaging methods are used to determine the diagnosis, prognosis, and management of temporomandibular joint disorders. Imaging modalities such as direct radiography, digital fluoroscopy, arthrography, conventional tomography, cone-beam computed tomography, scintigraphy, ultrasonography, and magnetic resonance imaging can be used for imaging the temporomandibular joint. Currently, while magnetic resonance imaging is generally used for evaluation of the soft tissue of the temporomandibular joint, cone beam computed tomography is commonly used for evaluation of the hard tissue of the temporomandibular joint.

Başın tek hareketli eklemi olan temporomandibular eklem, insan vücudunda bulunan en karmaşık eklemlerden birisidir. Temporomandibular eklem bozuklukları geniş bir popülasyonu etkileyen patolojik değişikliklerdir. Eklem diski, mandibular kondil ve artiküler eminenste meydana gelebilen bu değişiklikler klinik olarak ağrı, ağız açmada kısıtlılık ve eklemden ses gelmesi gibi belirtilerle ortaya çıkar. Temporomandibular eklem bozukluklarının tanısında hastanın şikayetleri ve klinik muayene önemlidir. Ayrıca teşhis, tedavi ve prognozun belirlenmesi için çeşitli görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Temporomandibular eklemin görüntülenmesinde; direkt radyografiler, kinetik x-ışını görüntüleme, artrografi, konvansiyonel tomografi, bilgisayarlı tomografi, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, nükleer tıp, ultrasonografi ve manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Günümüzde temporomandibular eklemin yumuşak doku değerlendirmesinde manyetik rezonans görüntüleme, kemik doku değerlendirmesinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi yaygın olarak kullanılmaktadır.