Pandemi Sürecinde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulama Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme Yöntemi Kullanım Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Şahin S. Y., Ayhan H., Koyuncu F., Özçelik Şen R., Yılmaz Özdem Ö., Topalı H., ...More

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi, vol.5, pp.29-40, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 sürecinde uzaktan eğitimle yürütülen Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama Eğitiminde vakaya dayalı öğrenme yöntemi kullanılmasına ilişkin deneyimlerin paylaşılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Retrospektif ve tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersine devam eden ikinci sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Uzaktan eğitim yönteminde öğrencilere iki vaka sunulmuş ve bu vakalara dayalı bakım planı hazırlamaları istenmiştir. Öğrencilerin, uzaktan eğitimle yürütülen vakaya dayalı öğrenme yöntemi uygulamasında başarı notlarının ve memnuniyetlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre; vakaya dayalı öğrenme yönteminin uzaktan eğitim sürecinde cerrahi hastalıkları hemşireliği uygulama eğitiminde kullanılmasını, yüz yüze eğitimde ise eğitimin destekçisi olarak yer alması önerilmektedir