NADİR GÖRÜLEN BİR DİSPNE: AKUT SPONTAN BİLATERAL PNÖMOTORAKS


Akyol M., Kaya M., Çoşkun A., Halıcı A., Yıldırım H.

TATKON 2023 19. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 6. TATD KURS GÜNLERİ KONGRESİ 27-30 NİSAN 2023, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2023 , Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.446-448

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.446-448
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

NADİR GÖRÜLEN BİR DİSPNE: AKUT SPONTAN BİLATERAL PNÖMOTORAKS Mustafa Akyol, Murtaza Kaya, Abdil Coşkun, Ali Halıcı, Harun Yıldırım Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kütahya ÖZET Plevral boşluktaki hava birikmesi pnömotoraks olarak adlandırılır. Acil değerlendirme ve acil müdahale gerektiren hayatı tehdit eden bir durumdur. Anatomik olarak visseral ve parietal plevra arasında 6-8 ml civarında sıvı bulunur, ancak hava bulunmaz. Spontan pnömotoraks harici bir olayın yokluğunda non travmatize hastada meydana gelen pnömotorakstır. Spontan pnömotoraks genellikle zayıf uzun boylu genç erkeklerde gözlenir. Bilateral primer spontan pnömotoraks hastalığın aynı anda her iki hemitoraksta gözlenmesidir ve bu durum nadir görülür.Bizde nefes darlığının nadir görülen bir nedeni olan akut bilateral spontan pnömotraks olgumuzla ilgili tecrübelerimizi paylaşmaya çalıştık. 84 yaşında erkek hasta, 6 saat kadar önce başlayan göğüste batar tarzda ağrı, şiddetli nefes darlığı ve hava açlığı şikayetleriyle acil servise başvurdu, gelişinde vitalleri o2 sat:80 tansiyon arteriyel 100/60 mm/hg nabız:100 atım/dk ateş:36.4*C kan şekeri:120 mg/dl’ydi, hipoksemik olan hastaya 6-8lt nazal oksijen takıldı hava yolu stabilizasyonu sağlandı (6-8lt nazal oksijen altında saturasyonu:90), oskültasyonda akciğerde bilateral solunum sesleri azalmış olarak duyuldu, akciğerlerde bilateral azalmış göğüs hareketi mevcuttu diğer sistem muayeneleri olağandı, postero-anterior akciğer grafisinde bilateral pnömotorax görüldü, hastaya bilateral göğüs tüpü takıldı göğüs cerrahisiyle görüşüldü, yoğun bakıma interne edildi. Acil servislere pnömotoraks hastaları ve özellikle bilateral primer spontan pnömotoraks hastalarının semptomları kardiyak patolojileri taklit ederek gelmektedirler. Başvuran hastalarımızda öncelikle kardiyak patolojileri düşündürsede pulmoner patolojilerde göz ardı edilmemelidir ve risk faktörü bulunan hastalarda ayırıcı tanılarımız arasında pnömotoraksda olmalıdır.Minimal ve/veya kronik pnömotoraks’ı olan hastalarda çoğunlukla akut hipoksemiyle gelmeyebilirler, bütüncül olarak yaklaşılmalı ayrıntılı fizik muayene yapılmalı ve ayrıntılı anamnez alınmalıdır. Anahtar kelimeler: Pnömotoraks, Göğüs ağrısı, Dispne