Kronik Yarası Olan Hastalarda Malnutrisyonun ve Vücut Kitle İndeksinin Yara Evresi, Braden Skoru ve Yara İyileşmesi İle Olan İlişkisi


Yıldırım A. C., Arık Ö.

15. ULUSAL 3. ULUSLARARASI YARA KONGRESI, Antalya, Turkey, 16 - 19 December 2021, pp.55-56

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-56
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

SB-24 KRONIK YARASI OLAN HASTALARDA MALNUTRISYONUN VE VÜCUT KITLE İNDEKSININ YARA EVRESI, BRADEN SKORU VE YARA İYILEŞMESI İLE OLAN İLIŞKISI Ali Cihat Yıldırım1 , Canan Bulut Ayaz2 , Özlem Arık3 1 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kütahya 2 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği, Kütahya 3 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Kütahya Giriş: Kronik yara bakımı, multidisipliner yaklaşımı gerektiren çok boyutlu bir süreçtir. Kronik yara bakım hastalarında bir çok ko-morbid hastalık eşlik etmektedir. Beslenme bozuklukları da bunlardan biridir. Malnutrisyon, kronik yara bakımında iyileştirmeyi zorlaştıran önemli bir faktördür. Bu çalışmamızda kronik yarası olan hospitalize hastaların yatış anında bakılan vücut kitle indeksleri(VKİ) ve malnutrisyon durumlarının yatış anındaki yatış evresi,Braden skalası ve tedavi sonrası yara iyileşme durumları ile olan ilişkisini ortaya koymaya çalıştık. Materyal-Metod: Palyatif bakım amacıyla yatışı yapılan ve takibinde kronik yarası nedeniyle yara bakım birimimize başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, palyatif bakıma yol açan etyolojik hastalık, ek hastalık, yara lokalizasyonu, yatış anı NPUAP yara evresi, Braden puanı ve tedavi sonrası yara iyileşme durumları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya 79 hasta dahil edildi. Hastaların 28’i erkek, 51’i kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 70,69 idi. En sık yatış endikasyonları arasında; 15 hastada genel basınç yarası, 13’er hasta COVID sonrası takip ve SVO hastalığı ve 9 hastada da koroner arter hastalığı mevcuttu. Ko-morbid hastalıklar arasında diyabet 28 hastada, diyabet ve hipertansiyon 11 hastada gözlendi.47 hastada sakral yara mevcuttu. Hastaların vücut kitle indeksi ortalaması 25,32 idi. Hesaplanan NRS-2002 puanı ortalaması 4,93 iken, Braden puan ortalaması 12,65 idi. Yara evresi ile VKİ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Ayrıca VKİ ile yara iyileşme durumu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. VKİ ile BRADEN puanı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır( p<0,05). NRS 2002 puanı ile Braden puanı ve yara evresi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Yine NRS 2002 puanı ile yara iyileşme durumu arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Yatış anındaki BRADEN puanı ile yara iyileşme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır ( p<0,05). Yine yara evresi ve yara iyileşme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05). Sonuç: Yatış anındaki yara evresi ve BRADEN puanı doğrudan yara iyileşme durumu ile ilişkilidir. Yara gelişiminde ve yara iyileşmesinde malnutrisyonun önemli bir faktör olduğu bilinse de çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Daha yüksek hasta popülasyonlu çalışmalarla bu ilişki ortaya konabilir. Anahtar Kelimeler: malnutrisyon, yara iyileşmesi, BRADEN puanı