Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği


Nal M., Nal B.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.131-140, 2018 (Peer-Reviewed Journal)