Hemşire Eğitimcilerin Stresle baş etme Düzeylerinin İncelenmesi


ÖZGÜR G., DÜLGERLER Ş., ARPA N.

EÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007 (Peer-Reviewed Journal)