Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Eritropoietin Kullanımı ve İki Diyaliz Arası Kilo Artışının Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Yordam M. S., Özyılmaz Saraç E., Başer A., Yılmaz M.

Solunum Hastalıkları Dergisi, vol.20, no.2, pp.45-48, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Solunum Hastalıkları Dergisi
  • Page Numbers: pp.45-48
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Son dönem böbrek hastalığı (SDBH) nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda pek çok akciğer problemi görülmektedir. Bu çalışmanın amacı SDBH nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda eritropoietin kullanımı ve iki diyaliz arası kilo artışının solunum fonksiyon testleri (SFT) üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40 erişkin hasta prospektif olarak alındı. Tüm hastaların bazal demografik özellikleri, eritropoietin kullanım durumları ve iki diyaliz arası aldıkları maksimum kiloları kaydedildikten sonra hastalara hemodiyaliz tedavisinden hemen önce ve tedavi bittikten sonra en geç ilk 1 saat içinde SFT uygulandı. Sonuçlar: Hastaların %20’sinde SFT bulguları anormaldi. Hasta grubunun hemodiyaliz öncesi ve sonrası SFT’leri karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı farklılık olmadığı izlendi. Eritropoietin kullanan ve kullanmayan hastalar karşılaştırıldığında diyaliz öncesi ve sonrası SFT’lerinde anlamlı farklılık izlenmedi. İki diyaliz arası mevcut kilosunun %5.5’inden fazla kilo artışı olan hastalarda diyaliz sonrası FEV1/FVC ve FEF25-75 değerlerinin istatistiksel anlamlı düzeyde iyileştiği saptandı. Yorum: Sonuç olarak bu çalışma göstermiştir ki hipervoleminin düzeltilmesi hemodiyaliz hastalarında solunum fonksiyonlarını iyileştirebilmektedir.