Uluslararası öğrencilerin Türkçe yazılı metinlerinde eşdizimsel hatalar.


Çevik B.

2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 23 - 25 May 2019, vol.2, pp.229-236

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.229-236
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Özet

Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin sayısı yıldan yıla artmaktadır. Bu

kapsamda Türkçe hazırlık eğitimi, büyük önem taşımaktadır. Uluslararası öğrenciler, Türkçe

öğrenirken yazma becerisinde sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların çözümü için akademik

araştırmalar yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, uluslararası öğrencilerin Türkçe yazılı

metinlerindeki eşdizimsel hataları tespit etmektir. Bu amaçla B2 düzeyindeki 35 uluslararası

öğrenciye bir deneme yazdırılmıştır. Bu yazılı metinlerdeki eşdizimsel hatalar tespit edilmiş

ve bu hataların nedenleri ortaya konulmuştur. Betimsel tarama modelindeki bu araştırmada

doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Sözcüksel Yaklaşım, Eşdizimlilik