GENÇ PERİMİYOKARDİT


Ceylan C., Kaya M., Yıldırım H., Halıcı A., Çoşkun A.

TATKON 2023 19. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 6. TATD KURS GÜNLERİ KONGRESİ 27-30 NİSAN 2023, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.422-424

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.422-424
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET İnfluenza salgınları tipik olarak kış aylarında ortaya çıkar ve salgınlara neden olabilir. Bu salgınlar esnasında virüs ile ilgili komplikasyonlardan kaynaklanan hastalık ve ölüm oranları dünya çapında çarpıcı bir şekilde artabilir. Virüs tüm yaş gruplarında hastalığa neden olur. Enfeksiyon oranları çocuklar arasında yüksek olmakla birlikte 65 yaş ve üzerindeki kişiler veya herhangi bir yaşta komplikasyon riskini arttıran tıbbi durumları olan kişiler arasında en yüksektir. İnfluenza virüsünün en sık görülen komplikasyonu pnömonidir, daha nadir olarak da görülen komplikasyon ise miyokarditdir. Akut miyokardit, klinik şiddete bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösteren ve mortalitesi yüksek olan bir influenza enfeksiyonunun komplikasyonudur.Bizim hastamız da üst solunum yolu enfeksiyonu(ÜSYE) sonrası halsizlik şikayeti ile acil servise başvurdu.Şikayetleri birkaç gündür olan nonspesifik şikayetlerdi. Vitallerinde hipotansif (TA:90/50mmHg) olması dışında anlamlı bulgu yoktu. Hastanın fizik muayenesi normaldi. Çekilen EKG’sinde D 2-3 ve AvF derivasyonlarında ST elevasyonu görüldü ve perikarditte görülen ST segment değişiklikleriyle uyumlu olduğu düşünüldü. Yapılan kan tetkiklerinde troponin değeri 4000(ng/L) olması üzerine akut koroner sendrom, perimiyokardit ön tanılarıyla kardiyolojiye konsülte edildi. Konsültasyon sonucu hasta koroner yoğun bakım ünitesine perimiyokardit ön tanısı ile interne edildi. Yoğun bakım takiplerinde genel durumu giderek kötüleşen hasta fulminan miyokardit olarak kabul edildi ve takibinin 3. gününde ex oldu. Halsizlik şikayeti ile gelen hastalarda yeterli anamnez alınmalı ve fizik muayene eksiksiz yapılmalıdır. İnfluenzanın nadir komplikasyonlarından olan miyokardit ölümcül seyredebilmektedir.