Bulaşıcı Hastalık Bildirimlerinin Afet Yönetimi Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

KAYA N., ŞAHİNÖZ T.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.21-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal)