Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği


DEMİRARSLAN K. O., BAŞAK İ. S., AKINCI H.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.1-12, 2017 (Peer-Reviewed Journal)