Antikoagülan Tedavi Altındaki Bir Hastada Gelişen Masif Pulmoner Tromboemboli


KADIOĞLU E. , ERÇELİK H., SEYİT M., ZEYTİN A. T. , TOK UMAY S.

10. Ulusal Acil Tip-Kongresi. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15 - 18 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri