Atipik Bir Human Papilloma Virüs Vakası: Olgu Sunumu /An Atypical Human Papilloma Virus Case: Case Report


Terzioğlu B., Türel Yücel T., Altay B.

Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 - 06 November 2021, pp.244

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.244
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Human papilloma virüsü (HPV), zarfsız bir kapsid ile çevrelenmiş dairesel çift sarmallı bir DNA virüsüdür. HPV enfeksiyonlarının belirtileri, asemptomatik enfeksiyonlar olabileceği gibi benign verruka vulgaris veya potansiyel malign lezyonlar, intraepitelyal neoplaziler ve invaziv karsinomlar olabilir. Bu olgu raporunun amacı dilde görülen atipik görünümlü HPV vakasının sunumudur. Dilde ağrı ve yanma şikayeti bulunan, diyabet ve hipertansiyon tedavisi gören 64 yaşındaki kadın hasta kliniğe başvurmuştur. Hastanın yapılan intraoral muayenesinde dil dorsum ve lateralinde yer değiştiren çevresi beyaz halkalı, yüzeyi eritemli ve kırmızı, yaygın lezyonlar tespit edilmiştir. Hastanın oral hijyen takibi sağlandıktan sonra dilin sol lateralinden biyopsi alınmıştır. Patoloji raporunda alınan doku örneğinde HPV ile uyumlu koilositotik değişiklikler ve papillamatöz epitelyal hiperplazi tespit edildiği bildirilmiştir. Epitelde proliferatif aktivite izlenirken neoplazma rastlanmamıştır. Oral mukozanın skuamöz papillomu en sık görülen papiller lezyondur, bu lezyonların en sık gözlenen morfolojisi pembe ekzofitik, karnabahar benzeri bir lezyondur. Sunulan bu vakada dildeki HPV lezyonları beklenden farklıdır. Görüldüğü üzere coğrafik dil benzeri lezyonlar tespit edildiğinde HPV ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Literatürde de bildirildiği gibi farklı görünümde HPV lezyonları olabilir bu nedenle iki haftayı geçen iyileşmeyen lezyonlarda biyopsi alınmalıdır