Prosthetic Rehabilitation of Discolored and Crooked Anterior Teeth with Laminate Veneer


Sarıyer S., Özkan B.

26. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, pp.310

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.310
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: Dental laminate restorations are aesthetic restorations applied in the form thin layer on labial surfaces that provide less material loss from dental tissue as an alternative to crowns in case of color, structure and position disorders in anterior teeth.It has been stated that use heat and pressure technique in lithium disilicate glass ceramics provides homogeneous structure formation in lithium disilicate phase, prevents uncontrollable microcracks, and allows good restoration preparation.The aim the case is to restore upper anterior teeth patient with discolored, crooked and composite restorations with all-ceramic laminate veneers to provide appropriate esthetic phonation and occlusion. CASE REPORT: A female patient forties complained of discoloration, crowding and aesthetic appearance in her anterior teeth. Porcelain laminate veneer was decided to be applied after the occlusion status and habits of the patient were evaluated in the patient.After evaluating whether there was secondary caries under the old composite restorations from radiographs, it was decided to leave it.The patient’s tooth color was selected using the color scale in daylight. A model was created by impression with an irriversible hydrocolloid.Mock-up was made with intraoral acrylic (Acrytemp, Zhermack, Italy) in the patient with silicone key by wax-up on the created model. The patient was shown the limits and aesthetic appearance final restoration. The gingival margin was then extended towards the interproximal region. The preparations were completed by making palatal step incisal preparation.Occlusion was checked following the completion the preparations,impression with polyvinylsiloxane(Zhermack,Italy) and recordings were transferred to plaster model.IPS E.max Cad(Ivoclar-Vivadent,Schaan,Liechtenstein)is adapted to the prepared teeth, its relationship with neighboring teeth,other laminates, its contours, contacts, whether color of the adhesive cement to be used.After the bonding process porcelain laminate veneers was completed,excess adhesive cement residues were removed using finishing burs, discs and interface sanders. CONCLUSION: Ceramic laminate veneers are aesthetically and clinically successful permanent treatment options. Keywords: Aesthetic; Laminate veneer; Lithium disilicate

AMAÇ: Dental laminate restorasyonlar ön grup dişlerdeki renk, şekil, yapı ve konum bozukluklarında kronlara bir alternatif olarak diş dokusundan daha az madde kaybı sağlayan labial yüzeylere ince bir tabaka şeklinde uygulanan estetik restorasyonlardır. Lityum disilikat cam seramiklerde ısı ve basınç tekniğinin kullanımının lityum disilikat fazda homojen yapı oluşumunu sağladığı, kontrol edilemeyen mikro çatlakları engellediği, iyi bir restorasyon hazırlanmasına olanak verdiği ifade edilmiştir. Vakanın amacı renklenmiş, çapraşık ve kompozit restorasyonları bulunan hastanın üst anterior dişleri tam seramik laminate veneerlerle restore edilerek uygun estetik,fonasyon ve oklüzyon sağlamaktır. OLGU SUNUMU: Kliniğimize başvuran kırklı yaşlardaki kadın hasta ön dişlerindeki renklenme, çapraşıklık ve estetik görünüm şikayetinde bulundu. Oklüzyon durumu ve hastanın alışkanlıkları değerlendirildikten sonra porselen laminate veneer yapılmasına karar verildi. Eski kompozit restorasyonların altında sekonder çürük olup olmadığı radyografilerden değerlendirildikten sonra bırakılmasına karar verildi. Preparasyon aşamasına geçilmeden önce hastanın diş rengi gün ışığında renk skalasından yararlanılarak seçildi. İrriversible hidrokolloid ile ölçü alınarak model oluşturuldu. Oluşturulan model üzerine wax-up yapılarak silikon anahtar ile hastada ağız içi akrilik (Acrytemp,Zhermack,Italy) ile mock-up yapıldı. Hastaya final restorasyonun limitleri ve estetik görünümü gösterildi. Mock-up üzerinden preparasyon yapılarak marjinal preparasyon dişeti sınırında sonlandırıldı. Daha sonra gingival marjin interproksimal bölgeye doğru uzatıldı. Preparasyonlar palatinal basamaklı insizal kenar kesimi yapılarak tamamlandı. Preparasyonların tamamlanmasını takiben oklüzyon kontrol edildikten sonra hastadan polivinilsiloksan esaslı ölçü maddesi (Zhermack,Italy) ile ölçü alınarak kayıtlar alçı modele aktarıldı. Hazırlanan IPS E.max Cad (Ivoclar-Vivadent, Schaan, Liechtenstein) prepare edilmiş dişlere adapte olup olmadığı, komşu dişlerle veya diğer laminatelerle ilişkisi, konturları, kontakları, renginin uygun olup olmadığı ve kullanılacak yapıştırıcı simanın renginin uygunluğu kontrol edilerek restorasyonların bitim aşamasına geçildi. Porselen laminate veneerlerin yapıştırma işlemleri tamamlandıktan sonra, taşan yapıştırıcı siman artıkları bitim frezleri, diskler ve ara yüz zımparaları kullanılarak kaldırıldı. SONUÇ: Tam seramik laminate veneerler estetik ve klinik olarak başarılı daimi tedavi seçenekleridir. Anahtar Kelimeler: Estetik; Laminate veneer; Lityum disilikat