The Effects of Nintendo Wii® Balance Training on Cases with Chronic Knee Problems: A Randomised Controlled Trial


Aksoy C. C., Baş Aslan U., Taşpınar F., İnal S.

Forbes J Med, vol.3, no.2, pp.116-123, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.4274/forbes.galenos.2022.16878
  • Journal Name: Forbes J Med
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Other Indexes
  • Page Numbers: pp.116-123
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: This study aimed to examine the effects of Nintendo Wii® (NW) Balance Training on the balance and muscle strength of patients with chronic orthopedic knee problems.
Methods: The design of the study is a randomized controlled trial. A total of 40 volunteers with chronic orthopedic knee problems were randomly divided into NW and control groups with odd-even rule (ratio 1:1). Participants were assessed at the first session, at the end of the study (6 weeks). Balance was evaluated using the Kinesthetic Ability Trainer® (KAT) and Single Leg Stance Test (SLST), while muscle strength of hip flexor, extensor and abductor, knee flexor and extensor, and dorsiflexor were tested using a Hand-Held Dynamometer.
Results: A total of 33 volunteers analysed. In the study group (n=15), statistically significant differences were observed in the KAT parameters (p<0.05, dppc2: 0.13-1.09), SLST results (p<0.01, dppc2: 0.78-0.99), and strength (p<0.01, dppc2: 0.41-1.35) after training compared to the baseline values and no significant change was observed (p>0.05) in the control group (n=18). Conclusion: The results indicated that balance training using NW was effective for the balance and
muscle strength of patients with chronic orthopedic knee problems.

Amaç: Bu çalışmanın amacı Nintendo Wii® (NW) denge eğitiminin kronik ortopedik diz problemi olan hastalarda denge ve kuvvete olan etkisinin incelenmesidir.
Yöntem: Çalışmanın dizaynı bir randomize kontrollü çalışmadır. Toplamda kronik ortopedik diz problemi olan 40 gönüllü rastgele NW ve kontrol gruplarına tek-çift kuralı ile ayrılmıştır (1:1 oranında). Katılımcılar ilk seansta ve çalışma sonunda (6 hafta) değerlendirilmiştir. Denge Kinesthetic Ability Trainer® (KAT) ve Tek Ayak Üzerinde Durma Testi (TAÜDT) kullanılarak değerlendirilirken, kalça fleksör, ekstansör, abdüktör, diz fleksör, ekstansör ve dorsifleksörler Hand-Held Dinamometre kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Toplamda 33 gönüllünün analiz edildi. Çalışma grubunda (n=15) başlangıç verileri ile eğitim sonrası veriler karşılaştırıldığında KAT parametrelerinde (p<0,05, dppc2: 0,13-1,09), TAÜDT sonuçlarında (p<0,01, dppc2: 0,78-0,99) ve kuvvette (p<0,01, dppc2: 0,41-1,35) anlamlı farklılık gözlenirken kontrol grubunda (n=18) anlamlı değişiklik gözlenmedi (p>0,05).
Sonuç: Sonuçlar kronik ortopedik diz problemlerine sahip hastaların denge ve kas güçlerine NW kullanılarak verilen denge eğitiminin etkili olduğunu göstermektedir.