Safra kesesinde multibl kolesterol polipleri ve kolesterolozis olgu sunumu


DEĞER A. N. , YAYLAK F., BAYHAN Z., ZEREN S., ALGIN M. C. , KADIOĞLU E.

10. Ulusal Acil Tip-Kongresi. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15 - 18 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri