Yoğun bakım hastalarında gelişen sağlık hizmeti ile ilişkili Acinetobacter baumanii bakteriyemilerinin retrospektif değerlendirilmesi


YILDIZ E., TOKUR M. E., BALCI C., ARIK Ö., ALKAN ÇEVİKER S.

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH, vol.4, no.3, pp.283-291, 2020 (Peer-Reviewed Journal)