PNÖMOTORAKSTA KULLANILAN DREN ÇAPININ AĞRIYA ETKİSİ NEDİR?


Creative Commons License

Patlakoğlu M. S., Yapakcı Z. T., Büber A., Yalçınkaya S.

ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.153

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.153
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç: 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sırasında pandemi nedeniyle takip edilen hastalarda pnömo-toraks rastlanma sıklığı ile ilgili az sayıda çalışma yayınlanmıştır. Ayaktan tedavi edilenlerin yaklaşık % 1 inde, hastanede yatarak tedavi edilenlerin ise yaklaşık olarak %2 sinde rastlandığı ifade edilmekle birlikte etiyoloji belli değildir. Kliniğimiz tarafından takip ve tedavi edilen bu gruptaki hastaların klinik özelliklerini derledik.

Gereç ve Yöntem: 

Gerekli izinleri takiben 01.06.2020-30.11.2020 tarihlerinde hastanemizde ayaktan, pandemi servisinde veya yoğunba-kımında yatarak tedavi gören pandemi hastalarından pnömotoraks gelişmesi nedeniyle danışılanlarının dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, yattığı servis, pnömotoraks tarafı, eşlik eden hastalığı ve klinik sonuçları kayıt edildi. 

Bulgular: 

Anılan dönemde toplam 76017 hasta pandemi bulgularıyla hastanemize başvurdu. Bunlardan 63092 si polikliniklerde, 11825 i pandemi servislerinde ve kalan 1100 ü de pandemi yoğunbakımlarında takip ve tedavi edildiler. Bu hastaların 36 sında pnömotoraks tespit edildi (sırasıyla ayaktan % 0,003, yatanlarda % 0,2). Hastaların 30 una yoğunbakımda, dördüne serviste, ikisine de poliklinikte yapılan tetkikler ile tanı kondu. Bu hastaların 23 ü erkek, 13 ü kadındı. Orta-lama yaş 67,2 ± 16,2 olarak hesaplandı (30-91 yaş). Hastaların 27 sinde pnömotoraks sağ tarafta gelişti ve biri hariç hepsine 28 FR toraks dreni uygulandı. Yoğunbakımda takip edilen hastaların 26 sı ortalama 7 gün içinde kaybedildi.