Protective Effects of Hypericum Perforatum Oil on Indomethacin-induced Gastric Mucosal Damage


Creative Commons License

Kurt H., Özbayer C., Değirmenci İ., Burukoğlu Dönmez D., Saadat S. M., Üstüner M. C., ...More

Bozok Tıp Dergisi, vol.16, no.3, pp.62-68, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Bozok Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.62-68
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Son yıllarda kimyasal ilaçların yan etkilerine karşı bitkisel ürünlere olan ilgi hızla artmaktadır. İndol türevi bir non steroidal anti-inflamatuar ilaç olan indometazin ile deneysel ülser modeli oluşturmak yaygın bir yöntemdir. Antioksidanlar, mukozal hasarı önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Anti-inflamatuar, antimikrobiyal, yara iyileşmesi, antioksidan, antineoplastik, antianksiyete, antidepresan ve anti ülseratif etkileri olan Sarı Kantaron olarak bilinen Hypericum perforatum L., halk arasında birçok hastalığın tedavisinde kullanılan geleneksel bir bitkidir. Bizde çalışmamız da Sarı Kantaron yağının gastrik mukozal iyileşme ve hasar önleyici etkisini araştırmayı planladık.Gereç ve yöntemler: Çalışmada, Sprague-Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. Mukozal hasar indüklenmeden 1 saat önce Hypericum perforatum yağı (HPY) (2 ml/kg) olacak şekilde verildi. Mukozal hasar intragastrik olarak 30 mg/kg indometazin uygulaması ile oluşturuldu. Çalışmanın sonunda mide dokularında ülser alan indeksi, SOD, MDA ve KAT düzeyleri ölçülerek mide ince yapısı histopatolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Ülser skoru, kontrol grubu ve HPY ile tedavi edilen ülser grubunda, ülseratif kontrol grubunun göre anlamlı oranda düşüktü (p<0.05). Mide SOD, MDA ve KAT seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ülser grubunda anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.05). Yapılan histolojik inceleme sonucunda da ülseratif kontrol grubunun mide epitel dokusunda ülserasyon, yoğun hücresel hasar ve kayıplar gözlenirken HPY ile tedavi edilen ülseratif grupta bu hasarın oldukça azaldığı gözlendi. Sonuç: Çalışmamız sonucunda HPY ön tedavisinin antioksidan özellik göstererek ülser oluşumunu önlediği belirlenmiştir.