Hemşirelik Eğitiminin Felsefesi


Creative Commons License

Duruk N., Parlak L.

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.340

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.340

Abstract

Hemşirelik, kavramsal bir çatıya sahip olması, bilgi gelişimine olanak sağlayan kabul edilebilir

bilimsel yaklaşımlarının bulunması ve hemşireliğin tanımlanabilir bir felsefesinin olması

dolayısıyla kendine özgü disiplini olan bir meslektir. Her meslekte olduğu gibi hemşirelikte de

bilimsel alt yapıyı düşünce oluşturur ve düşüncenin çıkış noktası da temelini insan sevgisinden

alan felsefedir.Hemşirelik felsefesi hemşireliğin amacına uygun olarak, bireye bakım verme,

destekleme, ve rehabilitasyon gibi hemşirelik davranışıyla oluşan soyut yapılardır.Felsefe ile

eğitim arasında; doğal bağlar, mantıksal bağlar, toplumsal bağlar, kültürel bağlar ve insansal

bağlar bulunur. Bu nedenle hemşirelik, felsefe ve eğitim ile iç içedir. Eğitim sistemi planı

oluşturulurken eğitim felsefesi ışığında ilk önce hedefler belirlenmelidir çünkü eğitim sistemi

disiplinler arası bir bilim olduğu için bütünlüğü ve denetlenmesi felsefe ile sağlanır.Eğitim;

çocukların ve gençlerin gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini

geliştirmelerine olanak sağlar. Eğitim kişinin doğumuyla başlar ve hayat boyu devam eder.

Eğitime, kişideki eğitim düzeyi olarak bakılırsa bir kazanç, eğitimin tamamlandığı yer olarak

bakılırsa öğrenim, milli eğitim bakanlığı açısından da disiplin ve sosyal hizmet olarak

görülebilir. Hemşirelik eğitimi felsefesini geliştirmede ilk adım, yaşam felsefesini belirlemektir

ve eğitim felsefesi yaşam felsefesi üzerine kurulur. Hemşirelik eğitiminin felsefesi hemşirelik

öğrencisinin ahlaksal, entelektüel, duygusal ve fiziksel bütünlüğünü geliştirici yönde

olmalıdır.Hemşirelik lisans eğitim programının amacı: mesleki etik ilkelerin ışığında, yaşamı

boyunca her türlü gelişime açık ve duyarlı olan her ortamda sağlıklı ya da hasta bireylere

hemşirelik bakımını yapabilen ve hemşireliğin gelişmesine katkı sağlayabilen profesyonel

hemşireler yetiştirmektir. Profesyonel hemşireler yetiştirilmesini sağlayan ve bu sebeple

öğrencilerin gelişimine katkıda bulunan dernekler (HEPDAK, HUÇEP vd.) ve programlar

(akreditasyon ve bologna süreci) bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de hemşirelik eğitimi,

hemşirelik öğrencilerine Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarının da kapılarını açmaktadır.

Sonuç olarak hem hemşireliğin hem de felsefenin temel uğraşı alanı insan ve insan yaşamıdır.

İnsan düşünebildiği sürece felsefe yapacak ve yaşamda olduğu sürece düşünebilecektir, nasıl ki

hemşirelik insanın varlığını korumak için insan yaşamda olduğu sürece var olabilecekse

felsefede insan yaşamda olduğu sürece insana ait bir uğraşı olarak var olacaktır. Hastanın,

hemşirelik bakımını bütüncü ve insancıl görüş doğrultusunda almaya hakkı olduğunu savunan

hemşireler, işlevlerini akılsal yeteneklerini, el becerilerini kullanarak hemşirelik felsefesi

ışığında ve etik değerler doğrultusunda yürekleri ile gerçekleştirirler.

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Eğitim, Felsefe