Dental/Periodontal Durum ve Hasta Tarafından Beyan Edilmiş Reflü Semptom İndeksi Skorları Arasındaki Olası İlişkinin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma


Creative Commons License

Keçeli H. G., Hatipoğlu H., Yaylak F., Aydemir Turkal H.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.185-193, 2017 (Peer-Reviewed Journal)