COVID-19 Geçirmiş, Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastanın Watson İnsan Bakım Modeli’ne Göre Hemşirelik Yaklaşımı (Olgu Sunumu)


Creative Commons License

Dağcan N., Gürol Arslan G.

1. Uluslararası 6. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 June 2021, pp.86-88

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.86-88
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Giriş COVID 19, bireyleri olumsuz yönde etkileyen bir bulaşıcı hastalıktır. Yapılan çalışmalar hastalığın kardiyak hasara da neden olduğunu göstermektedir. Eşzamanlı COVID 19'un koroner arter bypass greft uygulanan hastalar üzerindeki etkisi hala tanımlanmamıştır. Koroner arter hastalığının tedavisinde en etkili yöntemlerden biri koroner arter bypass greftlemedir. Ameliyat sonrası kaliteli bir hemşirelik bakımı için hemşireler bireyi bütüncül olarak ele almalıdır. Hemşirelerin bakım davranışları Watson İnsan Bakım Modeli’nin (İBM) temelini oluşturur. İBM, hemşirelik bakımında maneviyatı ele alarak, bireylerin iyilik halini arttırmaya çalışmaktadır. Kullanımı kolaydır ve koroner arter hatalığı gibi kronik hastalıkların neden olduğu negatif duyguları da azaltmaktadır. Bu olgu sunumunda amaç, COVID 19 geçirmiş, açık kalp cerrahisi uygulanan bireyin modele göre hemşirelik yaklaşımını açıklamak ve model kullanımına örnek sağlamaktır. Olgu COVID 19 hastalığı geçiren ve göğüs ağrısı şikayeti ile bir eğitim araştırma hastanesinin acil servisine başvuran olgu, bypass operasyonu sonrası yoğun bakımda 2 gün takip edilmiş ve verileri Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Modele göre hemşirelik bakımı sağlanmış ve sonuçları takip edilmiştir. Hasta çalışma hakkında bilgilendirilerek aydınlatılmış onamı alınmış, kurum ve klinik izni için ise sorumlu kişilerden sözel izin alınmıştır. Sonuç Çalışmamızda modeldeki iyileştirme süreçlerinin, olgunun memnuniyetini ve güvenliğini arttırdığı düşünülmektedir. Olgu ağrı, anksiyete ve korkusunun azaldığını ifade etmiştir. Öz bakım ihtiyaçlarını yardımsız yerine getirmeye başlamış, yoğun bakım ekibi ile iletişimi sürdürmüştür. COVID 19 ve bypass 88 hakkında yeterince bilgilendiğini, eskisi kadar kötü hissetmediğinin belirtmiştir. Pandemiden dolayı taburculuk sonrası yalnız kalacağını ifade eden olgu, artık yalnızlıktan korkmadığını ifade etmiştir. Anahtar Kelimeler: COVID 19; Açık Kalp Cerrahisi; Watson İnsan Bakım Modeli; Hemşirelik