TRAVMAYA BAĞLI KONDİLER HİPERPLAZİ: BİR VAKA RAPORU


Kıranatlı M.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.589-596

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.589-596
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Kondiler hiperplazi; mandibular kondilin aşırı büyümesiyle karakterize, progresif bir malformasyondur. Sıklıkla unilateral görülen kondiler hiperplaziye kadınlarda daha çok sık rastlanır. Kondiler hiperplazinin etiyolojisi tam olarak açığa kavuşturulamamakla birlikte muhtemel faktörler; travma, lokal dolaşım bozukluğu, kondilin aşırı kuvvete maruz kalması, neoplazi, genetik, hormonal bozukluklar ve intrauterin etkilerdir. Kondiler hiperplazi mandibulanın morfolojsini etkileyerek; fasiyal asimetri, oklüzyon bozukluğu, konuşma, çiğneme ve temporomandibular eklem problemlerine neden olabilir. Kondiler hiperplazinin teşhis ve tedavisinde klinik bulgularla birlikte radyografik inceleme de önemlidir. Bu olgu raporunda travma sonucu gelişen kondiler hiperplazi vakası sunulmuştur.