Türkiye’deki Hemşirelerin ve Ebelerin Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Yaptıkları Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi


Creative Commons License

ÇİÇEK S., YEŞİLBURSA C. C.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.19, no.43, pp.149-176, 2019 (Peer-Reviewed Journal)