IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN THYROID FUNCTIONTESTS AND INFLAMMATION?


KAR F. , KÜSKÜ KİRAZ Z., KOCATÜRK E., USLU S.

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XIX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri