REKTUM CA OLGUSUNDA MALROTASYON ANOMALİSİ VE RUDİMENTER APPENDİKS


Yıldırım A. C.

Ortadoğu Tıp Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.44-46, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Ortadoğu Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.44-46

Özet

İntestinal malrotasyon midgutun embriyolojik dönemde 270 derecelik rotasyonu tamamlayamaması ile ortaya çıkan gelişimsel bir anomalidir. Bu anomaliye bağlı gelişen semptomlar yetişkinlerde insidental olarak tespit edilmektedir Bu çalışmada rektum kanseri nedeniyle opere edilen bir hastada karşılaşılan intestinal malrotasyon ve rudimenter appendiksin birlikteliğini irdelemeye çalıştık.