ORTOPNE HER ZAMAN KARDİYAK NEDENLİ MİDİR: POSTRENAL AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ OLGU SUNUMU


Nazlı Ö. C., İrk C. N., Kaya M., Yıldırım H., Halıcı A., Çoşkun A.

TATKON 2023 19. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 6. TATD KURS GÜNLERİ KONGRESİ 27-30 NİSAN 2023, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2023 , Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.476-478

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.476-478
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

KARIN VE SIRT AĞRISI İLE PREZENTE OLAN MENENJİYOM OLGUSU

Ömer Can Nazli, Ceyda Nur İrk, Murtaza Kaya, Harun Yıldırım, Ali Halıcı, Abdil Coşkun Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kütahya

ÖZET Menenjiyom sıklıkla erişkin hastalarda gözlenen araknoidin meningoendotelyal hücreleri kaynaklı duraya yapışık benign bir tümördür. Beyin hemisferleri konveks yüzeylerinde falks, sfenoid kanatları, olfaktör oluk, sella tursika ve foramen magnum gibi bölgelerde lokalize olur. Olgularda kadın predominansı vardır ve özellikle spinal menenjiyomalar 10 kat daha sıktır. Spinal lipomlar ise, özellikle konus medullaris ve terminal filum lipomları, gizli spinal disrafizmin en yaygın şeklidir ve anatomi, klinik görünüm ve tedavi seçenekleri açısından geniş bir hastalık yelpazesini temsil eder. Bununla birlikte, bu lezyonlar, semptomların ortaya çıkmasına neden olan benzer bir embriyoloji ve patolojik mekanizma ile birleştirilir. İkisi de nadiren de olsa spinal kordda görülebilir ve ortak olabilecek semptomlarla görülebilir. Biz de olgumuzda oldukça nadir yerleşimli menenjiyom/lipom olgumuzu sunmak istedik. 31 yaşında bilinen hastalığı olmayan erkek hasta acil servise karın ağrısı ve idrarda yanma şikayeti ile başvurdu. İlk yapılan fizik muayenesinde; batın muayenesi olağan olan hastanın şiddetli, hareketi kısıtlayan bel ağrısı olduğu görüldü. Nörolojik muayenesinde ise üst ekstremite kas gücü bilateral 5/5 iken, alt ekstremite motor gücü bilateral azalmış olup, duyu kaybı mevcuttu. Lomber disk hernisi ön tanısı ile çekilen lomber manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde tüm intervertebral disklerde dejeneratif sinyal kaybı izlenmiş olup 4,5 cm boyutunda lipom/menenjiyom görülmüştür. Hasta nöroşirurjiye konsülte edilmiş, takip ve tedavi için polikliniğe yönlendirilmiştir. Acil servise karın ve sırt ağrısı ile başvuran hastalarda, acil cerrahi girişim düşündürecek idrar ve gaita inkontinansı şikayetleri olmasa dahi, yapılan fizik muayene sonucu gerekli hastalarda MR görüntülemesinin geciktirilmemesi hastalığın seyri ve kliniğin progrese olmaması açısından önemli yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: lipom, menenjiyom, bel ağrısı, karın ağrısı