Mikst Medüller Papiller Tiroid Karsinomu (Olgu Sunumu)


Yalçın Ö.

Türk Neoplazi Dergisi, no.10 (1), pp.47-50, 2005 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Türk Neoplazi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
  • Page Numbers: pp.47-50
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Tiroidin medüller karsinomu, parafolliküIer hücrelerden köken alır. Çeşitli histoloj|k paternlerinin ve sitolojik özelliklerinin olduğu bilinir. Mikst meduller-papiller karsinomlar oldukça nadir görülür ve histogenezi tam olarak bilinmemektedir.

Vakamız 35 yaşında kadın hasta olup, dört yıl önce başka bir sağIık merkezinde tiroid papiller karsinom tanısı almıştı. Nüks sonrasında alınan cerrahi materyal bölümümüzde değerlendirildi. İmmünohistokimyasal olarak kalsitonin ve tiroglobulinle, histokimyasal olarak kristal viyole ile boyanan kesitler ışık mikroskobuyla incelendİ. Tümör stroması amiloid pozitifti. İmmünhistokimyasal çalışma tümöral hücrelerin kalsitonin ve tiroglobulin pozitif olduğunu gösterdi. Olgumuzu klasik

medülIer karsinomdan farklı hisstolojik özeIliği, nadir oluşu nedeniyle ve histogenezisini tartışmak amacıyla sunduk.