Hemşirelerin Acil Servislerdeki Adli Vakalara Karşı Yaklaşımları: Literatür İncelemesi


Dağcan N., Arslan G., Uran B. N. Ö., Tokem Y., Avdal E. Ü.

5. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç : Bu yazıda; hemşirelerin acil servislerde adli vakalara karşı yaklaşımlarını konu alan Türkiye’de yayınlanmış olan çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem : Taramalar, Mart 2019 tarihinde uluslararası veri tabanlarından PubMed“forensic case, emergency nursing, Turkey” anahtar kelimeleri ile, ulusal veri tabanlarından ULAKBİM Türk Tıp Dizini ve Google Akademik “hemşirelik, acil servis, acil servis hemşireliği, adli vaka, adli olgu, Türkiye” anahtar kelimeleri ile aralara “ve” ifadesi konularak tarandı. Konu ile ilgili toplam, ulusal ve uluslararası veri tabanlarından 2380 yayına ulaşılmış ve gözden geçirilmiştir. Hemşirelerin acil servislerdeki adli vakalara karşı yaklaşımlarını konu alan, yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan, tam metnine ulaşılabilen toplam 10 yayına çalışmada yer verilmiş ve sistematik bir şekilde incelenmiştir. Hemşirelerin acil servislerdeki adli vakalara karşı yaklaşımlarını konu almayan, yayın dili Türkçe ya da İngilizce olmayan, tam metnine ulaşılamayan, konu ile ilgili derlemeler, olgu sunumları, devam eden çalışmalar ve kongre bildiri metinleri araştırmaya dahil edilmemiştir. Bulgular : Bu sistematik inceleme sonunda acil serviste çalışan hemşireler ile yapılan 7 çalışmada, hemşirelerin adli hemşirelik hakkında yeterince bilgisinin olmadığı, lisans döneminde adli olgu ve olay ile alakalı yeterli eğitim almadıkları, ayrıca adli delilin toplanması, korunması, saklanmasında gerektiği kadar bilgiye sahip olmadıkları, adli olaylardaki yasal düzenlemelerdeki bilgi eksikliklerinin de adli olayı bildirmede ikilem yaşamalarına neden olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerini içeren 2 çalışmada ise, hemşirelik öğrencilerinin müfredatlarında adli hemşirelik ile ilgili ders olmadığı ve adli olay ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığı fakat acil servislerde adli olay gözlemi yaptıkları belirlenmiştir. Pediatri hemşirelerini hedef alan 1 çalışmada ise eğitim, yaş ve mesleki deneyimin artması hemşirelerin tanılama, adli süreç konularındaki bilgi düzeylerini arttırdığını göstermektedir. Sonuç: Çalışmalar acil servislerde, hemşirelerin adli vakalara karşı yaklaşımlarının yeterli düzeye gelmesinin; adli vaka ile ilgili yeterli bilgi beceriye sahip olması ve uygun eğitim ve yasal koşullarının sağlanması ile olabileceğinin göstermektedir. Anahtar kelimeler: hemşirelik, acil servis, acil servis hemşireliği, adli vaka, adli olgu