Metanol Ve Etanolün Birlikte Alımı İle Geciken Semptomlar


KARAMAN S., AYAN M., ESEN M., BAŞOL KAYA N., KABLAN A., COŞKUN U., ...Daha Fazla

10. Ulusal Acil Tip-Kongresi. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15 - 18 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri