Effect of Hydrogen Sulfide on Kidney Injury in rat Crush Syndrome Model.


TEKŞEN Y. , KADIOĞLU E. , KOÇAK C., KOÇAK H.

III. Uluslar arası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri