Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler


ÖZGÜR G., YÖRÜKOĞLU G., BAYSAN ARABACI L.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)