Genel Cerrahlar Akut Taşlı Kolesistiti COVID 19 Döneminde Nasıl Tedavi Ettiler? Online Anket Sonuçları


Yıldırım A. C., Zeren S., Ekici M. F., Algın M. C., Arık Ö.

13. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Sanal Kongre, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2021, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Akut taşlı kolesistit en sık karşılaşılan cerrahi patolojilerden biridir. Akut taşlı kolesistit tanısıyla ilk yatış sırasında erken kolesistektomi ilk tedavi seçeneği iken, hastane kaynaklarının kısıtlı olduğu ve sağlık personelinin pandemi zorluklarının üstesinden gelmeye çalıştığı COVID 19 döneminde yaklaşım değişebilir. Bu ankette amacımız, COVID 19 pandemisi sırasında akut kolesistit tedavisi için cerrahların tercihlerini ve olası değişen paradigmayı araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Cerrahlara özel bir sosyal medya grubunda paylaşılan anket linki online anket yapılmıştır. Cerrahların mesleki deneyimi, çalıştıkları kurum özellikleri ile birlikte COVID 19 dönemindeki akut taşlı kolesistit hastalığına yönelik tedavi tutumları 13 soruluk anket aracılığıyla çoktan seçmeli sorularla sorgulandı. Üç aylık veri toplama dönemi sonrası elde edilen cevaplar istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 82 cerrahın %56'sı COVID 19 pandemisi sırasında tedavi stratejilerinin kısmen veya tamamen değiştiğini ifade etmiştir. Cerrahların %48,8'i COVID 19 döneminden önce akut taşlı kolesistitli olgularda erken kolesistektomiyi tercih ederken; COVID 19 döneminde cerrahların sadece %23,2'si erken cerrahi yaklaşımı tercih ettiklerini ifade ettiler. Ancak birincil medikal tedavi olarak antibiyotik başlanan hastalarda medikal tedavi başarısızlığı %40,2 olarak tespit edildi . Anket sonuçlarımıza göre perkütan kolesistostomi uygulaması COVID öncesi dönemde %4,9 iken, pandemi döneminde %20,7'ye yükseltilmiştir. Sonuç: Cerrahların %96,3'ü COVID 19 hastalığına bağlı kayda değer bir komplikasyon görmemesine rağmen; COVID 19 pandemisi öncesi erken kolesistektomiyi tercih eden cerrahların yarısından fazlası COVID 19 pandemisi sırasında tedavi stratejilerini değiştirmiştir. Anket sonuçlarına göre medikal tedavi başarısızlık oranı yüksek olmasına rağmen, cerrahların %48,8'i pandemi sonrasında da bu non-operatif yaklaşıma devam edebileceklerini ifade etmiştir. Anahtar Kelimeler: akut taşlı kolesistit, laparoskopik kolesistektomi, COVID-19