Movement artifact of the different 3D image


DEĞER H., DEĞER A. N. , KARA M., KARA Ö., KADIOĞLU E.

10. Ulusal Acil Tip-Kongresi. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15 Mayıs - 18 Nisan 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri