Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Terapötik Oyunu Kullanma Durumları


Creative Commons License

YİĞİT D., SEZİCİ E., AÇIKGÖZ A.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.16, no.4, pp.288-294, 2019 (Peer-Reviewed Journal)