Hipermobilite sendromunda klinik bulguların incelenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SEZAİ ŞAHİN

Danışman: Vural Kavuncu