Obezite ve vitamin D ilişkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: SEVGİ NUR ALAKUŞ

Danışman: FATMA EMEL KOÇAK