Dr.Öğr.Üyesi

İSMAİL SARAÇOĞLU


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Fizyoterapi

Eğitim Bilgileri

2014 - 2019

2014 - 2019

Doktora

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabiltiasyon, Türkiye

2013 - 2014

2013 - 2014

Yüksek Lisans

The University of Nottingham, School of Health Sciences, Physiotherapy, İngiltere

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Manuel Tedavi ve Nöroplastik Ağrı Eğitiminin Etkinliği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2014

2014

Yüksek Lisans

DOES TAPING IN ADDITION TO PHYSIOTHERAPY IMPROVE THE OUTCOMES IN SUBACROMIAL IMPINGEMENT SYNDROME? A SYSTEMATIC REVIEW

The University Of Nottingham

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Therapeutic Neuroscience Education

Sağlık ve Tıp

International Pain and Spine Institute

2012

2012

Kinesiology Therapeutic Taping

Mesleki Kurs

KT TAPE

2011

2011

The Mastery Certification in Manual Therapy

Mesleki Kurs

Hands on Seminars

Araştırma Alanları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

2015 - 2019

2015 - 2019

Öğretim Görevlisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

MYO Müdürü

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Terapatik Egzersiz

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kanıta Dayalı Manuel Tedavi Teknikleri-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Fizyoterapide Klinik Uygulama II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Fizyoterapide Klinik Uygulama I

Lisans

Lisans

Mesleki Uygulama II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Muskuloskeletal Değerlendirme

Lisans

Lisans

Manuel Tedavi Teknikleri-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Fizyoterapide Klinik Problem Çözme-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kanıta Dayalı Manuel Tedavi Teknikleri-I

Lisans

Lisans

Mesleki Uygulama I

Lisans

Lisans

İş ve Uğraşı Tedavisi

Lisans

Lisans

Fizyoterapide Klinik Problem Çözme I

Lisans

Lisans

Manuel Tedavi Teknikleri I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Preoperative pain neurophysiology education for lumbar radiculopathy: A randomized-controlled trial

Saraçoğlu İ. , Kaya İ. , Cingöz İ. D. , Aydın H. E.

TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.67, sa.10, ss.1-7, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Does taping in addition to physiotherapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? A systematic review.

Saracoglu I. , Emuk Y., Taspinar F.

Physiotherapy theory and practice, cilt.34, ss.251-263, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

KRONİK BEL AĞRISINDA SAKROİLİAK EKLEM DİSFONKSİYONUNUN İNCELENMESİ

Yağcı N., Saraçoğlu İ. , Şekeröz S., Özkan Y.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.133-140, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

IMMEDIATE EFFECTS OF POSTERIOR CAPSULE STRETCHING EXERCISE IN INDIVIDUALS WITH TOTAL ARC OF MOTION DEFICIT

TAŞPINAR F., AKKAN H. , SARAÇOĞLU İ. , TAŞPINAR B., EREL S.

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, cilt.30, sa.2, ss.112-118, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

The effect of fatigue in hip abductor muscles on balance in healthy young adults: a preliminary case series

YANA M., SARAÇOĞLU İ. , EMÜK Y., Yenilmez O. K.

GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE, cilt.177, sa.12, ss.671-676, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Task-Oriented Progressive Resistance Trainingto Improve Ankle Dorsiflexion and GaitPerformance: A Literature Review

YANA M., SARAÇOĞLU İ. , EMÜK Y., YENİLMEZ Ö.

Journal of Physiotherapy Research, cilt.1, ss.7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Assessing the Relationship between Body Composition and Spinal Curvatures in Young Adults

Taşpınar F., Saraçoğlu İ. , Afşar E. , Okur E. Ö. , Kallem Seyyar G. , Kurt G., et al.

Archives of Sports Medicine and Physiotherapy, cilt.2, sa.1, ss.10-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Relationship Between Body Composition and Physical Activity, Balance and Supporting Factors in University Students

TAŞPINAR F., KALLEM SEYYAR G. , KURT G. , OKUR E. Ö. , AFŞAR E. , SARAÇOĞLU İ. , et al.

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, cilt.2, ss.55-65, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

FİZYOTERAPİSTLERİN BEL AĞRISIYLA İLGİLİ İNANIŞ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Aksoy C. C. , Saraçoğlu İ. , Akkurt L.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020, ss.56-59

2018

2018

Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

TAŞPINAR B., AKSOY C. C. , TAŞPINAR F., OKUR İ., SARAÇOĞLU İ. , KURT G.

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, 5 - 07 Ekim 2018

2018

2018

Sigaranın Yaşam Memnuniyeti, Sağlık Algısı Ve Ağrı Varlığı Üzerine Etkisi

AKSOY C. C. , TAŞPINAR B., SARAÇOĞLU İ. , OKUR İ., KURT G. , TAŞPINAR F.

’XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

2018

2018

THE EFFECTIVENESS OF VIRTUAL REALITY INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF BALANCE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC STROKE: A SYSTEMATIC REVIEW

EMÜK Y., SARAÇOĞLU İ. , ŞENGÜL Y.

4th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2018), Göteborg, İsveç, 16 - 18 Mayıs 2018, ss.548

2017

2017

Tüm vücut vibrasyonu diz eklemi propriosepsiyonunu etkiler mi? Pilot çalışma

ARAS Ö., SARAÇOĞLU İ.

IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017

2017

2017

The Immediate Effects of Thrust Manipulation for Thoracic Hyperkyphosis

TAŞPINAR B., OKUR E. Ö. , SARAÇOĞLU İ. , OKUR İ. , TAŞPINAR F.

ICP 2017 : 19th International Conference on Physiotherapy, 19 - 20 Ocak 2017

2017

2017

Relationship between Body Composition and Balance in Young Adults

TAŞPINAR F., KALLEM SEYYAR G. , KURT G. , OKUR E. Ö. , AFŞAR E. , SARAÇOĞLU İ. , et al.

ICP 2017: 19th International Conference on Physiotherapy, 19 - 20 Ocak 2017

2014

2014

Omuz sıkışma sendromu olan hastalarda fizyoterapiye ek olarak uygulanan klinik bantlama tedavisi etkili midir? Sistematik derleme

SARAÇOĞLU İ.

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Türkiye, 20 Mayıs 2014 - 24 Mayıs 2015, cilt.26, ss.19

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

THE EFFECTS OF BELIEFS AND ATTITUDES ON CHRONIC PAIN

AKSOY C. C. , SARAÇOĞLU İ. , AKKURT L.

SAĞLIKBİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR-2, BEDRİYE TUNÇSİPER, FERRUH TAŞPINAR, ÖZÜM ERKİN GEYİKTEPE, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.107-124, 2020

2019

2019

Lumbar Omurganın Fizik Muayenesi

Saraçoğlu İ.

Omurga ve Ekstremitelerin Fizik Muayenesi, Gökmen YAPALI, Editör, Atlas Yayıncılık, Konya, ss.237-264, 2019

2018

2018

Lateral Epikondilitte Güncel Yaklaşımlar

Saraçoğlu İ. , Işıntaş Arık M.

Sağlık Bilimlerinde Güncel Akademik Araştırmalar, Prof. Dr. Nizami DURAN, Editör, IVPE, Podgorica, ss.338-350, 2018

2018

2018

Lumbar Omurganın Manuel Terapisi

Saraçoğlu İ. , Afşar E.

Ortopedik Manuel Terapi, Dr. Öğr. Üyesi Gökmen YAPALI, Editör, Atlas Yayıncılık, Konya, ss.263-300, 2018