Asst. Prof.

İSMAİL SARAÇOĞLU


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Fizyoterapi

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

INVESTIGATION OF ATTITUDES AND BELIEFS OF PHYSIOTHERAPIST IN TURKEY ABOUT LOW BACK PAIN

Aksoy C. C. , Saraçoğlu İ. , Akkurt L.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020, pp.56-59

2018

2018

Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

TAŞPINAR B., AKSOY C. C. , TAŞPINAR F., OKUR İ., SARAÇOĞLU İ. , KURT G.

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, 5 - 07 October 2018

2018

2018

Sigaranın Yaşam Memnuniyeti, Sağlık Algısı Ve Ağrı Varlığı Üzerine Etkisi

AKSOY C. C. , TAŞPINAR B., SARAÇOĞLU İ. , OKUR İ., KURT G. , TAŞPINAR F.

’XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018

2017

2017

Genç erişkin bireylerde torakal manipulasyonun pulmoner fonksiyonüzerine etkisi

TAŞPINAR B., OKUR E. Ö. , SARAÇOĞLU İ. , OKUR İ. , TAŞPINAR F.

1. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 22 - 25 November 2017, vol.29, pp.9

2017

2017

Tüm vücut vibrasyonu diz eklemi propriosepsiyonunu etkiler mi? Pilot çalışma

ARAS Ö., SARAÇOĞLU İ.

IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 9 - 11 November 2017

2017

2017

The Immediate Effects of Thrust Manipulation for Thoracic Hyperkyphosis

TAŞPINAR B., OKUR E. Ö. , SARAÇOĞLU İ. , OKUR İ. , TAŞPINAR F.

ICP 2017 : 19th International Conference on Physiotherapy, 19 - 20 January 2017

2017

2017

Relationship between Body Composition and Balance in Young Adults

TAŞPINAR F., KALLEM SEYYAR G. , KURT G. , OKUR E. Ö. , AFŞAR E. , SARAÇOĞLU İ. , et al.

ICP 2017: 19th International Conference on Physiotherapy, 19 - 20 January 2017

2017

2017

The Correlation between Body Composition and Spinal Alignment in Healthy Young Adults

TAŞPINAR F., SARAÇOĞLU İ. , AFŞAR E. , OKUR E. Ö. , KALLEM SEYYAR G. , KURT G. , et al.

ICP 2017: 19th International Conference on Physiotherapy, 19 - 21 January 2017

Books & Book Chapters

2021

2021

Diz Çevresi Kırıklarında Rehabilitasyon

AKSOY C. C. , SARAÇOĞLU İ.

in: ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, Hallaçeli, Hasan, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.141-145, 2021

2020

2020

THE EFFECTS OF BELIEFS AND ATTITUDES ON CHRONIC PAIN

AKSOY C. C. , SARAÇOĞLU İ. , AKKURT L.

in: SAĞLIKBİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR-2, BEDRİYE TUNÇSİPER, FERRUH TAŞPINAR, ÖZÜM ERKİN GEYİKTEPE, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.107-124, 2020

2019

2019

Lumbar Omurganın Fizik Muayenesi

Saraçoğlu İ.

in: Omurga ve Ekstremitelerin Fizik Muayenesi, Gökmen YAPALI, Editor, Atlas Yayıncılık, Konya, pp.237-264, 2019

2018

2018

Lateral Epikondilitte Güncel Yaklaşımlar

Saraçoğlu İ. , Işıntaş Arık M.

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Akademik Araştırmalar, Prof. Dr. Nizami DURAN, Editor, IVPE, Podgorica, pp.338-350, 2018

2018

2018

Lumbar Omurganın Manuel Terapisi

Saraçoğlu İ. , Afşar E.

in: Ortopedik Manuel Terapi, Dr. Öğr. Üyesi Gökmen YAPALI, Editor, Atlas Yayıncılık, Konya, pp.263-300, 2018