Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  • 2012 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

    Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

  • 2018 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ BİLİMLER

  • 2016 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

    Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  • 2012 - 2015 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

    Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans Gastrointestinal Sistem Radyolojisi Tıp Fakültesi Dönem 5 Radyoloji Stajı (Teorik)

  • Yüksek Lisans Girişimsel Radyoloji Uygulamaları Tıp Fakültesi Dönem 5 Radyoloji Stajı (Teorik)

  • Yüksek Lisans Gastrointestinal Sistem Radyolojisi Tıp Fakültesi Dönem 5 Radyoloji Stajı (Pratik)

  • Yüksek Lisans Genitoüriner Sistem Radyolojisi Tıp Fakültesi Dönem 5 Radyoloji Stajı (Pratik)

  • Yüksek Lisans Genitoüriner Sistem Radyolojisi Tıp Fakültesi Dönem 5 Radyoloji Stajı (Teorik)

  • Yüksek Lisans USG Fiziği Tıp Fakültesi Dönem 5 Radyoloji Stajı (Pratik)

  • Yüksek Lisans USG Fiziği Tıp Fakültesi Dönem 5 Radyoloji Stajı (Teorik)

  • Yüksek Lisans Girişimsel Radyoloji Uygulamaları Tıp Fakültesi Dönem 5 Radyoloji Stajı (Pratik)