Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Entwicklung eines DaF-/DaZ-Trainingsprogramms für DaF/DaZ- Lernende mit Türkisch als Muttersprache in Deutschland: Wichtige Prinzipien zur Gestaltung der Unterrichtsmaterialien zur Verwirklichung des Projekts (Almanya'da ki YoA/İoA Öğrencileri için bir YoA/İoA Antrenman Programı'nın Geliştirilmesi: Projenin Gerçekleştirilmesi için Gerekli Ders Materyalleri'nin Oluşturulmasında Kullanılacak Önemli Prensipler)

Germanistik interdisziplinär. Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage, Banská Bystrica/Slowakei, 2014. (Disiplinlerarası Alman Dili ve Edebiyatı. 22. Dilbilim ve Edebiyat Günleri Katkıları, Banská Bystrica/Slovayka, 2014). , Banska-Bystrica, Slovakya, 23 - 25 Haziran 2014, ss.577-586

Entwicklung eines Trainingsprogramms für DaF/DaZ- Lernende mit Türkisch als Muttersprache in Deutschland (Almanya'da ki YoA/İoA Öğrencileri için bir YoA/İoA Antrenman Programı'nın Geliştirilmesi)

XII. Uluslararası Türk Germanisik Kongresi (XII. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress), Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2014, ss.163-173

Vermittlung der deutschen Phonetik an Lernende mit Türkisch als Muttersprache (Anadili Türkçe Olan Öğrencilere Almanca'nın Fonetiğinin Aktarımı)

1. Münchner Interdisziplinären Tagung für Promotionsstudierende (MITaP) (Doktora Öğrencileri İçin 1. Münih Disiplinlerarası Toplantısı), Munich, Almanya, 9 - 11 Ekim 2013, ss.203-210