Lect. VELİ ŞAHNALI


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Postgraduate

Anadolu University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

2009 - 2012

2009 - 2012

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Specıal Educatıon, Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Gaziantep University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Textıle Engıneerıng (Englısh), Turkey

Dissertations

2017

2017

Postgraduate

Mekanik kökenli yutma güçlüğü olan hastalarda yutma bozukluklarının yaşam kalitesine etkilerinin değerlendirilmesi

Anadolu University, Instıtute Of Health Scıences

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Lecturer

Kütahya Health Sciences University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Speech and Language Therapy (Speech and Language Pathology)

Non Academic Experience

2013 - 2019

2013 - 2019

Öğretmen

Public Corporation, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2012 - 2013

2012 - 2013

Özel Eğitim Öğretmeni

Company, Özel Umut Işığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Eğitim

2004 - 2009

2004 - 2009

Ürün geliştirme mühendisi

Company, Sanko Holding, Mamül Geliştirme

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri ve Teknolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Rehabilitasyonun Temel İlkeleri

Undergraduate

Undergraduate

Fizik-Ses Fiziği ve Akustik

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Davranış Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Dil ve Konuşma Terapisinde Kanıta Dayalı Uygulama. Genel Bakış Öğr. Gör. VELİ ŞAHNALI