Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Attitude and Behaviors of Senior Nursing Students in Assessment of Sexual Health

SEXUALITY AND DISABILITY, cilt.38, sa.3, ss.503-514, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attitudes Toward Violence Against Women and the Factors That Affect Them in Kutahya, Turkey

AFRICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH, cilt.23, sa.1, ss.16-26, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of breathing techniques training on the duration of labor and anxiety levels of pregnant women

COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, cilt.29, ss.213-219, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsü ve Aşısına Yönelik Bilgi Düzeyleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.123-138, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Aile içi şiddete uğrayan bir kadının değişim modeli’xxne göre incelenmesi: Olgu sunumu

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.39-44, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Hemşirelerin ve Ebelerin Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Yaptıkları Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.19, sa.43, ss.149-176, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin Yeterli Prenatal Bakım Alma Durumları ve Etkileyen Faktörler

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.16, ss.2574-2596, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğum şeklinin anne ve yenidoğan sağlığına etkisi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.123-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gebelikte Emzirme: Olgu Sunumu

4.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

Solunum teknikleri eğitiminin travay süresi ve anksiyete düzeyi üzerine etkisi.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi., 29 Kasım 2108 - 01 Aralık 2018

21. Yüzyılda Hemşirelik

1.Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 21 - 25 Kasım 2018

Doğum öncesi bakım: Önemi ve etkileyen faktörler

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23 - 24 Mart 2018

Premenstrual sendromda tedavi ve hemşirelik bakımı

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23 - 24 Mart 2018

Emzirme: Önemi ve etkileyen faktörler

2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

Dünyada ve Türkiye’de postpartum kontrasepsiyon

2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

Sezaryen doğum oranlarında artış

2.Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

Doğum Ağrısının Yönetiminde Kullanılan Solunum Teknikleri

3.Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Doğuma Hazırlık Sınıflarının Önemi

3. Uluslarası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

KÜTAHYA BÖLGESİNDE YAŞAYAN KADINLARIN ŞİDDETE UĞRAMA DURUMLARI VE TOPLUMUN KADINAYÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA TUTUMLARI

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, cilt.1, ss.380-386

Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamalar

II. Ege G/Ebelik ve Doğum Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2016

ANNE BEBEK BAĞLANMASI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞIVE EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 15 Nisan 2016

DOĞUM AĞRISI YÖNETİMİNDE KULLANILAN NON FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER

1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 Nisan 2015 - 15 Nisan 2016

Annelerin Prenatal Bakım Alma Durumları ve Etkileyen Faktörler

6. Ulusal &2.Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 Nisan 2015

Kadına Şiddet

6. Ulusal&2.Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

21.YÜZYIL HEMŞİRELİK BAKIMI ve HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

PERİNATAL BAKIM, Ayten Şentürk Erenel, Gülşen Vural, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, ss.1-27, 2020