Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2019 Gıda ve Su Kaynaklı Enfeksiyonlar ve Korunma

  Çalışma Grubu

  Kütahya, Türkiye

 • 2018 1st International Health Science and Life Congress

  Çalışma Grubu

  Burdur, Türkiye

 • 2017 1. Uluslararası Katılımlı Yürüyüş ve Denge Kongresi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2013 8th Congress of The European Pain Federation EFIC®​ , "Pain in Europe VIII"

  Çalışma Grubu

  Florence, İtalya

 • 2013 IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Çalışma Grubu

  Denizli, Türkiye

 • 2012 VII. Dumlupınar Fizyoterapi Günleri

  Çalışma Grubu

  Kütahya, Türkiye

 • 2012 XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

  Çalışma Grubu

  Nevşehir, Türkiye

 • 2010 International Conferenece on New Trends in Education and Their Implications

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2010 10. Uluslararası Dil, Yazın, ve Deyişbilim Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2010 VI. Dumlupınar Fizyoterapi Semineri

  Çalışma Grubu

  Kütahya, Türkiye

 • 2010 Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri

  Çalışma Grubu

  Kütahya, Türkiye

 • 2010 Alternatif Tıp Uygulamaları

  Çalışma Grubu

  Kütahya, Türkiye

 • 2008 XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2008 IV. Dumlupınar Fizyoterapi Günleri

  Çalışma Grubu

  Kütahya, Türkiye

 • 2006 XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Dumlupınar Fizyoterapi Günleri II

  Çalışma Grubu

  Kütahya, Türkiye

 • 2005 I. Dumlupınar Fizyoterapi Günleri

  Çalışma Grubu

  Kütahya, Türkiye

 • 2004 Serebral Paralizi Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

  Çalışma Grubu

  Kütahya, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2016 Poster Dalında Birincilik

  Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 14

h-indeksi (WOS): 2