Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Total diz protezi cerrahisinin statik denge ve basınç parametrelerine etkisi

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, vol.50, pp.241, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Total diz artroplastili hastaların yürüyüş faz parametrelerinin incelenmesi

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, vol.50, pp.242, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Total diz artroplastili hastalarda yürüyüşün zaman mesafe parametrelerinin incelenmesi

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, vol.50, pp.241, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Proprioceptive Differences in Weight Bearing and Non Weight Bearing Activities

Medicine Science in Sports Exercise, vol.42, pp.431, 2010 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

Does pain neuroscience education improve pain knowledge, beliefs and attitudes in undergraduate physiotherapy students?

Physiotherapy research international : the journal for researchers and clinicians in physical therapy, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Total diz artroplastisinin yürüyüşün zaman-mesafeparametreleri ile fonksiyonelliğe etkisi: pilot çalışma

Journal of exercise therapy and rehabilitation, vol.4, pp.118-124, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fizyoterapistlerde Mobbing Maruziyeti ve İş Üretkenliğinin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.20-27, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Validity of Balance Evaluation of Patients with Orthopaedic Knee Problems using Nintendo Wii®

Physical Medicine and Rehabilitation -International, vol.4, pp.1112-1115, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating the Relationship between Upper Extremity Functions and Kyphosis Angle in Elderly Women

Physical Medicine and Rehabilitation - International, vol.3, pp.1107-1110, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sigara içen genç yetişkin bireylerde dispne ve yorgunluk algısı

Sülayman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.15-19, 2015 (Other Refereed National Journals)

Investigation of the Effects of Nicotine Dependence Levels on Quality of Life and Depressive Symptoms

Journal of Addiction Research & Therapy, vol.5, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.1, pp.55-60, 2014 (Other Refereed National Journals)

Musculoskeletal Pain and Associated Sociodemographic Factors Linear Probability Model

Journal of Medical Sciences(Faisalabad), vol.7, pp.620-624, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Determination of musculoskeletal pain risk factors using logistic regression analysis a pilot study

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.18, pp.20-27, 2007 (Other Refereed National Journals) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF ATTITUDES AND BELIEFS OF PHYSIOTHERAPIST IN TURKEY ABOUT LOW BACK PAIN

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020, pp.56-59

Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, 5 - 07 October 2018

Genç Erişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi Vücut Farkındalığını Etkiler Mi?

XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, 25 April 2019 - 28 April 2018, vol.29

Total diz protezi cerrahisinin statik denge ve basınç parametrelerine etkisi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.241

Total diz artroplastili hastaların yürüyüş faz parametrelerinin incelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016

Total diz artroplastili hastalarda yürüyüşün zaman mesafe parametrelerinin incelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.241

Fizyoterapistlerin otonomi düzeylerinin belirlenmesi Türkiye örneği

Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 20 - 24 May 2015, vol.26, pp.39

Sigara içen bireylerde dispne ve yorgunluk algısı

Türk Toraks Dergeni 17. Yıllık Kongresi, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.186

Ulnar Parmakların Kavrama Kuvveti Üzerine Etkisi

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 9 - 11 May 2013, vol.24, pp.46

Üniversite Öğrencilerinde Elin Kullanımı

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.23, pp.72

Fizyoterapi öğrencilerinin özürlü bireylere yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.23, pp.100

Nintendo Wii ile Denge Değerlendirmelerinin Test Retest Güvenilirlik Analizi

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.23, pp.106

Kalem Tutma Şeklinin Yazı Hızına Etkisi

10. Uluslarasrası Dil, Yazın Ve Deyişibilim Sempozyumu, 3 - 05 November 2010

El bileği ağrılarının mesleklere göre değerlendirilmesi

XII Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.162

Lumbal disk hernili oldularda dengenin değerlendirlimesi

XII Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.154

Eklemlerde görülen krepitasyonların değerlendirilmesi

XI Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 November 2006, vol.17, pp.217

Books & Book Chapters

THE EFFECTS OF BELIEFS AND ATTITUDES ON CHRONIC PAIN

in: SAĞLIKBİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR-2, BEDRİYE TUNÇSİPER, FERRUH TAŞPINAR, ÖZÜM ERKİN GEYİKTEPE, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.107-124, 2020

Osgood Schlatter Hastalığı ve Rehabilitasyonu

in: Ortopedik Fizyoterapi: Diz, Hallaçeli, Hasan, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.199-207, 2019

Kalça ve Pelvisin Fizik Muayenesi

in: Omurga ve Ekstremitelerin Fizik Muayenesi, Yapalı, Gökmen, Editor, Atlas Yayınevi, Konya, pp.143-169, 2019

Artiküler Kartilaj Onarım Prosedürü Sonrası Rehabilitasyon

in: Ortopedik Fizyoterapi: Dİz, Hasan HALLAÇELİ, Editor, Hipokrat Kitapevi, Ankara, pp.43-52, 2019

Respiratuar Hastalıklar ve Fizyoterapisi

in: Kardiyopulmoner Fizyoterapinin Temelleri, Taşpınar B, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.76-124, 2018