Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Total diz artroplastili hastalarda yürüyüşün zaman mesafe parametrelerinin incelenmesi

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, cilt.50, ss.241, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Total diz artroplastili hastaların yürüyüş faz parametrelerinin incelenmesi

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, cilt.50, ss.242, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Total diz protezi cerrahisinin statik denge ve basınç parametrelerine etkisi

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, cilt.50, ss.241, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Proprioceptive Differences in Weight Bearing and Non Weight Bearing Activities

Medicine Science in Sports Exercise, cilt.42, ss.431, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Total diz artroplastisinin yürüyüşün zaman-mesafeparametreleri ile fonksiyonelliğe etkisi: pilot çalışma

Journal of exercise therapy and rehabilitation, cilt.4, ss.118-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİZYOTERAPİSTLERDE MOBBİNG MARUZİYETİ VE İŞ ÜRETKENLİĞİNİN İNCELENMESİ

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.20-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Validity of Balance Evaluation of Patients with Orthopaedic Knee Problems using Nintendo Wii®

Physical Medicine and Rehabilitation -International, cilt.4, ss.1112-1115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the Relationship between Upper Extremity Functions and Kyphosis Angle in Elderly Women

Physical Medicine and Rehabilitation - International, cilt.3, ss.1107-1110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigara içen genç yetişkin bireylerde dispne ve yorgunluk algısı

Sülayman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.15-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Effects of Nicotine Dependence Levels on Quality of Life and Depressive Symptoms

Journal of Addiction Research & Therapy, cilt.5, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, cilt.1, ss.55-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Musculoskeletal Pain and Associated Sociodemographic Factors Linear Probability Model

Journal of Medical Sciences(Faisalabad), cilt.7, ss.620-624, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Determination of musculoskeletal pain risk factors using logistic regression analysis a pilot study

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.18, ss.20-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, 5 - 07 Ekim 2018

Genç Erişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi Vücut Farkındalığını Etkiler Mi?

XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, 25 Nisan 2019 - 28 Nisan 2018, cilt.29

Total diz protezi cerrahisinin statik denge ve basınç parametrelerine etkisi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.241

Total diz artroplastili hastaların yürüyüş faz parametrelerinin incelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016

Total diz artroplastili hastalarda yürüyüşün zaman mesafe parametrelerinin incelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.241

Fizyoterapistlerin otonomi düzeylerinin belirlenmesi Türkiye örneği

Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2015, cilt.26, ss.39

Sağlıklı Üniversite Öğrencilerinde Soğuk Daldırma Banyosunun Dengeye Etkisi

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2014, cilt.25, ss.563

Sigara içen bireylerde dispne ve yorgunluk algısı

Türk Toraks Dergeni 17. Yıllık Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2014, ss.186

Ulnar Parmakların Kavrama Kuvveti Üzerine Etkisi

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013, cilt.24, ss.46

Fizyoterapi öğrencilerinin özürlü bireylere yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, cilt.23, ss.100

Üniversite Öğrencilerinde Elin Kullanımı

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, cilt.23, ss.72

Nintendo Wii ile Denge Değerlendirmelerinin Test Retest Güvenilirlik Analizi

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, cilt.23, ss.106

Kalem Tutma Şeklinin Yazı Hızına Etkisi

10. Uluslarasrası Dil, Yazın Ve Deyişibilim Sempozyumu, 3 - 05 Kasım 2010

El bileği ağrılarının mesleklere göre değerlendirilmesi

XII Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2008, cilt.19, ss.162

Lumbal disk hernili oldularda dengenin değerlendirlimesi

XII Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2008, cilt.19, ss.154

Eklemlerde görülen krepitasyonların değerlendirilmesi

XI Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2006, cilt.17, ss.217

Kitap & Kitap Bölümleri

Ortopedik Fizyoterapi: Diz

Osgood Schlatter Hastalığı ve Rehabilitasyonu, Hallaçeli, Hasan, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.199-207, 2019

Omurga ve Ekstremitelerin Fizik Muayenesi

Kalça ve Pelvisin Fizik Muayenesi, Yapalı, Gökmen, Editör, Atlas Yayınevi, Konya, ss.143-169, 2019

Ortopedik Fizyoterapi: Dİz

Artiküler Kartilaj Onarım Prosedürü Sonrası Rehabilitasyon, Hasan HALLAÇELİ, Editör, Hipokrat Kitapevi, Ankara, ss.43-52, 2019

Kardiyopulmoner Fizyoterapinin Temelleri

Respiratuar Hastalıklar ve Fizyoterapisi, Taşpınar B, Editör, Hipokrat Kitabevi, Ankara, ss.76-124, 2018