Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Misconceptions about brain injury in Turkey

BRAIN INJURY, cilt.27, sa.5, ss.587-595, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Analysis of VOT in Turkish speakers with aphasia.

Clinical linguistics & phonetics, cilt.25, ss.287-301, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Misconceptions about TBI in SLP student professionals

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Convention, 20 - 22 Kasım 2014

Yardımcı Sağlık Personelinde Afazi Farkındalığı

VII. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2013

Public Awareness of Aphasia Among Turkish Individuals

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Convention, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 17 Kasım 2012

Maximum Performance Tests in Turkish Speakers with Cerebral Palsy

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Convention, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 17 Kasım 2012

Administering the tell and re tell stories to TR DE bilingual children living in Berlin Germany and to Mo TR children in Eskişehir Turkey

COST Action IS0804 Language Impairment in a multilingual society: Linguistic patterns and the road to assessment, Berlin, Almanya, 14 - 16 Mayıs 2012

Administering the Baby Birds to Bilingual Children Speaking Turkish Kurdish and Monolingual Children speaking Turkish

COST Action IS0804 Language Impairment in a multilingual society: Linguistic patterns and the road to assessment, Malta, 28 - 30 Kasım 2011

Alzheimer Frontotemporal Demans ve Vaskülerdemans Hastalarının Dil Özelliklerinin Belirlenmesi

VI. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2011

Travmatik Beyin Hasarı Hakkında Yanlış Bilinenlerin Değerlendirilmesi

VI. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2011

The Effect of Parental Attitudes on Language Development

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Convention, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 21 Kasım 2009

Public Awareness among Turkish parents about Traumatic Brain Injury

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Convention, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 21 Kasım 2009

Spouse Attitudes in Turkey toward the Person with Aphasia

Science of Aphasia 10th (SOA, Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2009

Travmatik Beyin Hasarında Halk Farkındalığının Belirlenmesi

5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası AYDIN, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2009

Belağrısı Hastalarında Farklı Fizyoterapi Tekniklerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

XII. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2008

Analysis of vot in aphasic subjects

12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA 12), İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2008 Creative Commons License

Eklemlerde Görülen Krepitasyonların Değerlendirilmesi

XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2006

Bel Hastalarında Risk Faktörleri Profilinin Oluşturulması

XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

İletişim, Konuşma ve Dil: Temel Kavramlar.

Yetersizliği Olan Bireylerin Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi, Funda Acarlar ve Özlem Diken, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-25, 2020

İletişim, Konuşma ve Dil: Temel Kavramlar

Yetersizliği Olan Bireylerin Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi, Funda ACARLAR,Özlem DİKEN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.2-25, 2019

Gelişimsel Dil Bozuklukları

İletişim Ve Alternatif İletişim Sistemleri , Özlem Diken, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.65-91, 2017

Edinimsel Dil Bozuklukları

İletişim Ve Alternatif İletişim Sistemleri, Özlem Diken, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.93-126, 2017

Beyin felçli çocuklarda iletişim-dil ve konuşma bozuklukları

Serebral Palsi Serebral Felç Beyin Felci, A. Simin HEPGÜLER,Sarenur GÖKBEN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.311-320, 2017

Gelişimsel Dil Bozuklukları

İletişim ve Alternatif İletişim Sistemleri, Özlem DİKEN, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.65-91, 2017

Edinilmiş Dil Bozuklukları

İletişim ve Alternatif İletişim Sistemleri, Özlem DİKEN, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.93-125, 2017