Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu

    Davetli Konuşmacı

    Kütahya, Türkiye

Ödüller

  • Mart 2018 Onkoloji Alanında Yapılan Hemşirelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (Poster Birincilik Ödülü)

    Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 24

h-indeksi (WOS): 2