Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kanserli Bireylerde Dusmeler - Falls in Cancer with Patients

Koç Ünivrsitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Nursing Students’xx Attitudes Towards Death

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, cilt.27, ss.269-276, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YAŞLI ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.94, ss.323-327, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Falls in Cancer with Patients

Journal of Education and Research in Nursing, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Nörolojik Hastalıklarda Patolojik Gülme ve Ağlama

e-sağlık hemşirelik dergisi, cilt.7, ss.34-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors affecting the quality of life of cancer patients undergoing chemotherapy: A questionnaire study

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, cilt.2, ss.17-25, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Astımlı Bireylerde Buteyko Solunum Tekniği

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 22 - 23 Kasım 2019

OBEZ KADINLARDA CİNSEL İŞLEVLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DEPRESYON, BENLİK SAYGISI

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

KANSERLİ BİREYLERDE DÜŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Yaşlılarda Kırılganlığın İncelenmesi

1. Uluslararası, 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017