Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Possible ethio-pathology of Facial Nerve Paralysis in Malignant Otitis Externa

1st International Congress of the Mirko Tos Ear Hearing Research Center and 4thInternational Congress of Istanbul Audiology, 15 - 17 January 2020

kütahya evliya çelebi eğitim araştırma hastanesine 2018’xxde başvuran baş dönmeli hastaların analizi

41. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesine 2018’de başvuran baş dönmeli hastaların analizi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

stapectomy results in tympanosclerosis with fixed stapes footplate

5. congress of europen ORL-HNS, Brussels, Belgium, 29 June - 03 July 2019

vestibüler nöritte klinik düzelmenin videonistagmografide ölçülen vestibüler işlev bozukluğu ile korelasyonu

40.türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

DW-MRI in Detecting Cholesteatoma Recidivism: Is it a Reliable Strategy

8. International Symposium in Middle Ear Mechanics in Research of Otology, 5 - 09 July 2018

Somatik Tinnitusta Tedavi

Somatik Tinnitusta Tedavi, Turkey, 28 April - 01 May 2018

stapedektomi sonrası homolateral ve kontrolateral ani sensörinöral işitme kaybı-sempatik kokleolabirentit:olgu sunumu

14. Türk rinoloji kongresi 6. ulusal otoloji nörootoloji kongresi 2. ulusal baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018

ANTİ VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ BEVACİZUMAB’IN NAZAL POLİPOZİS VE NAZAL MUKOZA ÜZERİNE ETKİLERİ S001

13. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2018

Non-Meniyer Vestibüler Patolojiler

9. Koklear İmplantasyon, Otoloji, Nörootoloji, Odyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017

Tinnitus Değerlendirmesi ve Güncel Tedavi

39. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Ani işitme kaybında trombosit paremetreleri gerçekten önemli mi?

39. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017 Creative Commons License

Management of Intractable Tinnitus (Panel)

11. Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2017), 19 - 22 September 2017

Role of stressful life events as precipitating factor for chronic tinnitus (O26)

XII. International Tinnitus Seminar§I. World tinnitus Congress, Warshaw, Poland, 22 - 24 May 2017

Miringoplasti başarısında östaki tüpü açısı etkili mi? BT morfometrik çalışma

TÜRK NÖRORADYOLJİ DERNEĞİ 26. YIL YILLIK TOPLANTISI, Turkey, 17 - 19 February 2017

Cochleo-carotid dehiscence, a rare clinical entity: report of a case

8.Instructional Workshop of the European Academy of Otology and Neuro-otology, İzmir, 18 - 21 January 2017

Genetik işitme kayıpları penceresinden ulusal işitme kaybı programı

38. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Facial paralyis in chronic otitis media with cholesteatoma

10th International Conference of Cholesteatoma and Ear Surgery, 5 - 08 June 2016

Contemporary concepts of cholesteatoma surgery

15. International Meeting of Mediterranean Society of Otology and Audiology, 28 - 30 April 2016

Correlation between the success of myringoplasties and mastoid masto d antrum and aditus ad antrum sizes

15.International Meeting of Mediterranean Society of Otology nad Audiology, 28 April - 30 January 2016

Contemporary concepts of cholesteatoma surgery

15. International Meeting of Mediterranean Society of Otology and Audiology, 28 - 30 April 2016

Tek taraflı sinonazal patolojiler C 019

10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya, Turkey, 22 - 25 May 2014

Primer ve sekonder kolesteatomun immünohistokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması

36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 5—9 Kasım 2014, Antalya., Turkey, 5 - 09 November 2014

Vokal kord paralizileri 55 olgunun analizi

36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 5—9 Kasım 2014, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

NAZAL SEPTUMDAN KAYNAKLANAN HEMANJİOENDOTELYOMA OLGU SUNUMU

10.Türk Rinoloji Kongresi,22-25 Mayıs 2014 Gloria Golf Resort- ANTALYA, Turkey, 22 - 25 May 2014

Primer ve sekonder kolesteatomun kemikçik destrüksiyonu ve komplikasyon bakımından karşılaştırılması

III. Ulusal Otoloji ve Norootoloji Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2014, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2014

Erişkin ve Çocuklarda Adenoid Hiperplazisinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi

6. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya(2010), Turkey, 19 - 23 May 2010

Mastoid cerrahisi sonrası görülen Sensörinöral işitme kayıpları ve turlama süresi ile ilişkisi

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya (2008), Turkey, 8 - 12 October 2008

Türkiyede genetik işitme kaybı nedeni olarak Connexin26 mutasyonları fenotipik özellikleri

30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya (2008), Turkey, 8 - 12 October 2008

Primary cholestetoma within the stenotic ear canal report of two cases one with extra temporal complications

" 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery. Antalya, Turkey (2008), 15 - 20 June 2008

Congenital cholestetatoma manifestation in adulthood Review of etiologic and pathogenetic mechanisms with the report of 6 patients

8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery. Antalya, Turkey (2008), Turkey, 15 - 20 June 2008

Dış kulak yolu atrezi ve stenozunun iki evreli teknikle tamiri

29. Türk Otolaringoloji ve Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya (2007), Turkey, 26 - 31 May 2007

Erişkin adenoidleri klinik ve morfolojik özellikleri

29. Türk Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya (2007), Turkey, 26 - 31 May 2007

Rhinolithiasis Clinical and minerologicalfeatures

XVIII IFOS World Congress. Rome, İtaly (2005), 25 - 30 June 2005

Supporting Afghan Military MedicalSystem ISAF

9th Congress of Balkan Military MedicalCommittee, Antalya, TURKEY (2004), 21 - 24 June 2004

Audiological profile of Army War College students and early indicators of noise induced hearing loss in the military

8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, Romania (2003), 21 - 23 September 2003

Cholesteatoma surgery Retrospectiveanalysis of 115 cases

8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca,Romania (2003), Romania, 21 - 23 September 2003

Presentation of medical cellactivity ISAF

8th Congress of Balkan Military MedicalCommittee, Cluj Napoca, Romania (2003), Romania, 21 - 23 September 2003

Use of costal cartilage allografts in reconstruction of saddle nose deformity

8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, Romania, Romania, 21 - 23 September 2003

Chronic otitis media with cholesteatoma in congenital auralstenosis

XVII. World Congress of IFOS, Cairo, Egypt (2002), Egypt, 28 September - 01 October 2002

Use of costal cartilage allograft inreconstruction of saddle nose deformity

XVII World Congress of IFOS, Cairo, Egypt(2002), Egypt, 28 September - 01 October 2002

Bilateral congenital choanal atresia in adults

XVIII Congress of European Rhinologic Society, Barcelona, Spain (2000), 25 - 29 June 2000

Books & Book Chapters

Örneklerle Kulak-Burun-Boğaz’da Baş ve Boyun Cerrahisi’nde (KBB-BBC) Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zararlar ve Tıbbi Kötü Uygulamalar

in: Sağlık Hizmetinden Doğan Zararlar, Muhammet Can, Ömer Kurtaş, Celal Bütün, Aysun Balseven Odabaşı, Mustafa Güler, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.498-526, 2022

INFLAMMATORY, INVASIVE AND NEOPLASTIC FEATURESOF PRIMARY AND SECONDARY CHOLESTEATOMAS:IMMUNOHISTOCHEMICAL AND HISTOLOGICAL FINDINGS

in: CHOLESTEATOMA AND EAR SURGERY –AN UPDATE 2017, Matthew Yung, Editor, KUGLER PUBLİCATION www.kuglerpublications.com, Amsterdam, pp.307-313, 2017

Inflammatory, Invasıve and Neoplastic Features of Primary and Secondary Colesteatomas: Immunohistochemical and Histological Findings

in: Cholesteatoma and Ear Surgery - An Update 2017, Matthew Yung, Editor, Kugler Publications, Amsterdam, pp.307-313, 2017

Metrics

Publication

96

Citation (WoS)

120

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

165

H-Index (Scopus)

8

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

2

Open Access

4