Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mean platelet volume levels in children with adenoid hypertrophy

J Craniofac Surg., cilt.25, ss.29-31, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dissecting fire arm injury to the head and neck with non linear bullet trajectory a case report

Forensic Science International, cilt.197, ss.13-17, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Primary Cholesteatoma within the Stenotic Ear Canal: Report of two Cases, one with Extra-Temporal Complications

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.5, ss.281-285, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Imaging findings of bisphosphonate related osteonecrosis of the jaw with emphasis on early magnetic Resonance Imaging Findings

Journal of Computer Assisted Tomography, cilt.33, ss.298-304, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Two-stage aural atresia and stenosis surgery with the use of synthetic skin substitute

ACTA OTO-LARYNGOLOGICA, cilt.129, ss.1072-1079, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Carcinoid tumor of the middle ear: report of a case

AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, cilt.29, ss.352-356, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Transnasal endoscopic repair of choanal atresia results of thirteen cases and meta analysis

Journal of Craniofacial Surgery, cilt.19, ss.1270-1274, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Rhinolithiasis Clinical radiological and mineralogical features

American Journal of Rhinology, cilt.22, ss.78-81, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adenoid hypertrophy in adults: Clinical and morphological characteristics

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.36, ss.157-162, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Klippel Feil syndrome and associated ear anomalies

American Journal of Otolaryngology, cilt.29, ss.319-325, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Otologic and leptomeningeal involvements as presenting features in seronegative Wegener granulomatosis

American Journal of Otolaryngology, cilt.29, ss.147-149, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Histopatologic features of the temporal bone in patients with cystic fibrosis

Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery, cilt.126, ss.75-78, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epidermoid of the Cerebellopontine Angle that Caused Sudden Hearing Loss Report of a Medically Treated Case

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.24, ss.340-343, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cystic hygroma colli in adults report of two cases one with atypical location

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, cilt.18, ss.326-329, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Tek taraflı nazal patolojilerin klinik prezentasyonu ve yönetimi

J Med Updates, cilt.5, ss.23-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekrarlayan Periferik Fasiyal Paralizili Hastalarda Ayırıcı Tanı

Van Tıp Dergisi, cilt.22, ss.159-165, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Complication of Radiofrequency Tonsil Ablation: Horner Syndrome.

Case reports in otolaryngology, cilt.2015, ss.570520, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Primer ve sekonder kolesteatomun kemikçik destrüksiyonu ve komplikasyon bakımından karşılaştırılması

Türk Otolaringoloji Arşivi. Turk Arch Otolaryngol, cilt.52, ss.121-125, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lobüler kistik hemanjiyom Olgu sunumu

Türk Rinoloji Dergisi (Turkish J Rhinology), cilt.2, ss.5-9, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hearing Impairment in Vascular Disorders Damarsal Hastalıklarda İşitme Kaybı

Van Tıp Dergisi, cilt.19, ss.149-157, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazal kemik grafisinde mineralizasyon yetersizliğine bağlı nazal kemiğin izlenememesi olgu sunumu

Van Tıp Dergisi, cilt.15, ss.23-25, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazal vestibuler stenoz ve cerrahi tedavisi 5 olgunun sunumu

KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.7, ss.9-14, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pemfigus sonucu oluşan nazal ve palatofaringeal sineşiler

Fırat Üniversitesi Dergisi, cilt.7, ss.28-33, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miringoplastide temporal adale fasiasının homolog dura ile karşılaştırılması

Taksim Hastanesi Tıp Bülteni, cilt.11, ss.31-34, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tonsillektomi ve elonge stiloid proçes

Haseki Tıp Bülteni, cilt.29, ss.31-34, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DW-MRI in Detecting Cholesteatoma Recidivism: Is it a Reliable Strategy

8. International Symposium in Middle Ear Mechanics in Research of Otology, 5 - 09 Temmuz 2018

Somatik Tinnitusta Tedavi

Somatik Tinnitusta Tedavi, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

ANTİ VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ BEVACİZUMAB’IN NAZAL POLİPOZİS VE NAZAL MUKOZA ÜZERİNE ETKİLERİ S001

13. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Non-Meniyer Vestibüler Patolojiler

9. Koklear İmplantasyon, Otoloji, Nörootoloji, Odyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Tinnitus Değerlendirmesi ve Güncel Tedavi

39. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Ani işitme kaybında trombosit paremetreleri gerçekten önemli mi?

39. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Management of Intractable Tinnitus (Panel)

11. Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2017), 19 - 22 Eylül 2017

Role of stressful life events as precipitating factor for chronic tinnitus (O26)

XII. International Tinnitus Seminar§I. World tinnitus Congress, Warshaw, Poland, 22 - 24 Mayıs 2017

Miringoplasti başarısında östaki tüpü açısı etkili mi? BT morfometrik çalışma

TÜRK NÖRORADYOLJİ DERNEĞİ 26. YIL YILLIK TOPLANTISI, Türkiye, 17 - 19 Şubat 2017

Cochleo-carotid dehiscence, a rare clinical entity: report of a case

8.Instructional Workshop of the European Academy of Otology and Neuro-otology, İzmir, 18 - 21 Ocak 2017

Genetik işitme kayıpları penceresinden ulusal işitme kaybı programı

38. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Facial paralyis in chronic otitis media with cholesteatoma

10th International Conference of Cholesteatoma and Ear Surgery, 5 - 08 Haziran 2016

Contemporary concepts of cholesteatoma surgery

15. International Meeting of Mediterranean Society of Otology and Audiology, 28 - 30 Nisan 2016

Correlation between the success of myringoplasties and mastoid masto d antrum and aditus ad antrum sizes

15.International Meeting of Mediterranean Society of Otology nad Audiology, 28 Nisan - 30 Ocak 2016

Contemporary concepts of cholesteatoma surgery

15. International Meeting of Mediterranean Society of Otology and Audiology, 28 - 30 Nisan 2016

Tek taraflı sinonazal patolojiler C 019

10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014

Vokal kord paralizileri 55 olgunun analizi

36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 5—9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Primer ve sekonder kolesteatomun immünohistokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması

36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 5—9 Kasım 2014, Antalya., Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Primer ve sekonder kolesteatomun kemikçik destrüksiyonu ve komplikasyon bakımından karşılaştırılması

III. Ulusal Otoloji ve Norootoloji Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2014

Erişkin ve Çocuklarda Adenoid Hiperplazisinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi

6. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya(2010), Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2010

Mastoid cerrahisi sonrası görülen Sensörinöral işitme kayıpları ve turlama süresi ile ilişkisi

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya (2008), Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008

Türkiyede genetik işitme kaybı nedeni olarak Connexin26 mutasyonları fenotipik özellikleri

30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya (2008), Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008

Congenital cholestetatoma manifestation in adulthood Review of etiologic and pathogenetic mechanisms with the report of 6 patients

8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery. Antalya, Turkey (2008), Türkiye, 15 - 20 Haziran 2008

Primary cholestetoma within the stenotic ear canal report of two cases one with extra temporal complications

" 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery. Antalya, Turkey (2008), 15 - 20 Haziran 2008

Erişkin adenoidleri klinik ve morfolojik özellikleri

29. Türk Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya (2007), Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2007

Dış kulak yolu atrezi ve stenozunun iki evreli teknikle tamiri

29. Türk Otolaringoloji ve Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya (2007), Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2007

Rhinolithiasis Clinical and minerologicalfeatures

XVIII IFOS World Congress. Rome, İtaly (2005), 25 - 30 Haziran 2005

Supporting Afghan Military MedicalSystem ISAF

9th Congress of Balkan Military MedicalCommittee, Antalya, TURKEY (2004), 21 - 24 Haziran 2004

Audiological profile of Army War College students and early indicators of noise induced hearing loss in the military

8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, Romania (2003), 21 - 23 Eylül 2003

Cholesteatoma surgery Retrospectiveanalysis of 115 cases

8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca,Romania (2003), Romanya, 21 - 23 Eylül 2003

Presentation of medical cellactivity ISAF

8th Congress of Balkan Military MedicalCommittee, Cluj Napoca, Romania (2003), Romanya, 21 - 23 Eylül 2003

Use of costal cartilage allografts in reconstruction of saddle nose deformity

8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, Romania, Romanya, 21 - 23 Eylül 2003

Use of costal cartilage allograft inreconstruction of saddle nose deformity

XVII World Congress of IFOS, Cairo, Egypt(2002), Mısır, 28 Eylül - 01 Ekim 2002

Chronic otitis media with cholesteatoma in congenital auralstenosis

XVII. World Congress of IFOS, Cairo, Egypt (2002), Mısır, 28 Eylül - 01 Ekim 2002

Bilateral congenital choanal atresia in adults

XVIII Congress of European Rhinologic Society, Barcelona, Spain (2000), 25 - 29 Haziran 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

CHOLESTEATOMA AND EAR SURGERY –AN UPDATE 2017

INFLAMMATORY, INVASIVE AND NEOPLASTIC FEATURESOF PRIMARY AND SECONDARY CHOLESTEATOMAS:IMMUNOHISTOCHEMICAL AND HISTOLOGICAL FINDINGS, Matthew Yung, Editör, KUGLER PUBLİCATION www.kuglerpublications.com, Amsterdam, ss.307-313, 2017

Cholesteatoma and Ear Surgery - An Update 2017

Inflammatory, Invasıve and Neoplastic Features of Primary and Secondary Colesteatomas: Immunohistochemical and Histological Findings, Matthew Yung, Editör, Kugler Publications, Amsterdam, ss.307-313, 2017